Olivier Edelman: Skąd przedsiębiorstwa europejskie biorą pieniądze na działalność po kryzysie.

W dniu podpisania pierwszej polskiej umowy reporęczeniowej pomiędzy Europejskim Funduszem Inwestycyjnym a Funduszem Poręczeń Kredytowych POLFUND S.A. oraz Europejskim Funduszem Leasingowym, zapytaliśmy przedstawiciela EFI, Pana Oliviera Edelmana, Menadżera w Departamencie Gwarancji i Sekurytyzacji EIP w Luxemburgu o źródła finansowania przedsiębiorstw w Europie tuż po kryzysie.

Agnieszka Krawczyk: Jakie są źródła finansowania przedsiębiorstw europejskich po kryzysie – czy w sytuacji, gdy banki mniej chętnie udzielają kredytów, inne pozabankowe źródła finansowania nabierają na znaczeniu?

O.E. Przedsiębiorstwa europejskie wychodzą z kryzysu, jednak ich sytuacja poprawia się bardzo powoli i wciąż jest trudna. Firmom trudno uzyskać finansowanie swojej działalności, dlatego tak ważne są ułatwienia w uzyskaniu pożyczek i kredytów.

Najważniejszym źródłem finansowania MSP pozostają bowiem wciąż banki i fundusze leasingowe. Dlatego tak ważne są programy takie jak Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji 2007-2013 CIP (Competitiveness and Innovation Framework Programme), oferujące gwarancje dla instytucji finansowych na cele związane z kredytowaniem małych i średnich przedsiębiorstw, dostępny także w Polsce.

Więcej informacji na:
Relacja z konferencji prasowej CIP

Udostępnij artykuł: