Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wyróżniony przez Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” za wspieranie najzdolniejszych uczniów z terenów wiejskich

Samorząd

8 października br. odbędzie się Gala Nagród TOTUS organizowana przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" z okazji 11. obchodów Dnia Papieskiego. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej już od 4 lat jest partnerem programu stypendialnego realizowanego wraz z Fundacją "Dzieło Nowego Tysiąclecia". W tym roku EFRWP zostanie uhonorowany przez Fundację specjalną statuetką "Instytucji przyjaznej Fundacji" za stałe wsparcie dla programu stypendialnego.

8 października br. odbędzie się Gala Nagród TOTUS organizowana przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" z okazji 11. obchodów Dnia Papieskiego. Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej już od 4 lat jest partnerem programu stypendialnego realizowanego wraz z Fundacją "Dzieło Nowego Tysiąclecia". W tym roku EFRWP zostanie uhonorowany przez Fundację specjalną statuetką "Instytucji przyjaznej Fundacji" za stałe wsparcie dla programu stypendialnego.

Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspólnie z Fundacją "Dzieło Nowego Tysiąclecia" funduje stypendia dla najzdolniejszych uczniów z ubogich rodzin z terenów wiejskich. W tym czasie EFRWP przyznał blisko 300 stypendiów. Niektórzy z nich otrzymują stypendia kolejny rok z rzędu. Dzięki udzielonej pomocy kilkudziesięciu stypendystów kontynuuje naukę na renomowanych uczelniach.

"Bardzo dziękujemy Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" za to szczególne wyróżnienie. Naszym wspólnym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z ubogich rodzin na terenach wiejskich. Program stypendialny, który EFRWP współfinansuje, to inicjatywa, dzięki której tysiące młodych ludzi mogą realizować swoje ambicje naukowe i zawodowe. Już sam ten fakt jest dla nas nagrodą, tym bardziej dziękujemy za docenienie naszego wkładu w program" - powiedział, Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

"EFRWP angażuje się w inicjatywy długofalowe i przemyślane, które nie tylko przynoszą wymierne korzyści materialne, ale także umożliwiają rozwój talentów i ambicji jej uczestników. Taki właśnie jest program stypendialny, którego pomysłodawcą była Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia". Dlatego, w kolejnych latach Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej nadal zamierza go wspierać" - dodał, Marek Zagórski, Prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Nagrody od EFRWP dla najzdolniejszych stypendystów

Co roku z stypendiów od EFRWP korzysta ok. 70 uczniów. Z okazji "Dnia Papieskiego", podobnie jak w zeszłym roku, podczas uroczystej Gali wręczenia nagród TOTUS 2011, która odbędzie się 8 października na Zamku Królewskim w Warszawie, najzdolniejszym stypendystom Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, kontynuującym naukę na renomowanych uczelniach wyższych, przyznane zostaną nagrody rzeczowe w postaci Ipadów ufundowane przez EFRWP.

W roku szkolnym 2010/2011 z pomocy w ramach całości programu stypendialnego Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" skorzysta 2500 osób z 42 diecezji Polski.

Udostępnij artykuł: