Europejski Kongres Finansowy

Polecamy

Już ponad trzy lata minęły od globalnego załamania finansowego, a Europa nadal zmaga się z pogłębiającym się kryzysem zaufania. Wiarygodność kredytową traci coraz większa liczba państw europejskich. Zniszczony został rynek instrumentów sekurytyzacyjnych i rynek międzybankowy, a na rynkach kapitałowych zagościł chaos i strach.

Już ponad trzy lata minęły od globalnego załamania finansowego, a Europa nadal zmaga się z pogłębiającym się kryzysem zaufania. Wiarygodność kredytową traci coraz większa liczba państw europejskich. Zniszczony został rynek instrumentów sekurytyzacyjnych i rynek międzybankowy, a na rynkach kapitałowych zagościł chaos i strach.

Skuteczność podejmowanych działań i polityki antykryzysowej w Unii Europejskiej okazała się niewystarczająca aby odwrócić recesyjne trendy i przywrócić zaufanie na rynkach finansowych. Europejski Bank Centralny wzorem amerykańskiej Rezerwy Federalnej rozpoczął politykę ilościowego poluzowania, dostarczając tanią płynność dla banków. Są to jednak działania krótkookresowe, które mogą okazać się drogą donikąd, bez zdecydowanych rozwiązań o charakterze systemowym przywracających równowagę między pokoleniami, wzrost gospodarczy oraz redukcję bezrobocia.

Kryzysy prowokują pytania o racjonalność i bezpieczeństwo współczesnych systemów gospodarczych. Model gospodarczy Unii Europejskiej charakteryzuje się ograniczoną konkurencją i rozwiązaniami regulacyjnymi umożliwiającymi hazard moralny na dużą skalę. Europejski Kongres Finansowy to platforma do debaty środowiska biznesu, nauki i polityki, której celem jest nie tylko identyfikacja najbardziej aktualnych wyzwań pojawiających się przed współczesną gospodarką, ale również propozycje ich rozwiązania. Dorobkiem Europejskiego Kongresu Finansowego są jego Rekomendacje, których celem jest wspieranie wzrostu bezpieczeństwa finansowego oraz doskonalenie mechanizmów finansowania procesów inwestycyjnych w obszarach kluczowych dla rozwoju gospodarki Unii Europejskiej i Polski.

Zachęcamy do aktywnego udziału w debacie o przyszłości bezpieczeństwa i stabilności Unii Europejskiej. Debacie o dobrych rozwiązaniach dla wspólnego sukcesu Polski i UE. Patronat nad Europejskim Kongresem Finansowym objęli Komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i planowania finansowego Janusz Lewandowski i Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka. Przewodniczącym Rady Programowej jest Jan Krzysztof Bielecki.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.efcongress.com

Udostępnij artykuł: