Europejski Kongres Gospodarczy 2012

Samorząd

W dniach 14 - 16 maja 2012 w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy, który w znacznej mierze poświęcony będzie problematyce finansów jednostek samorządu terytorialnego. Główny nacisk położony zostanie na opracowaniu zagadnienia ograniczania deficytu samorządowego.

W dniach 14 - 16 maja 2012 w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy, który w znacznej mierze poświęcony będzie problematyce finansów jednostek samorządu terytorialnego. Główny nacisk położony zostanie na opracowaniu zagadnienia ograniczania deficytu samorządowego.

Do Katowic przyjadą setki ważnych osobistości, przedstawiciele instytucji finansowych, rządu i samorządu. 14 maja głównym tematem Kongresu będą: finansowanie inwestycji komumanlnych, omówienie perspektyw inwestycji miejskich wobec coraz mniejszych możliwości kredytowania wkładu własnego przez samorządy.

Przez cały następny dzień (15 maja) będzie trwała debata na temat samorządowych budżetów. Panel poświęcony będzie progom zadłużenia i rozwiązaniom prawnym dotyczącym finansów samorządowych w krajach europejskich, a także relacjom między finansami samorządowymi a rządowymi.

Jednym z tematów Kongresu będzie także zagadnienie złotej reguły finansów jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tej sesji dyskusyjnej uczestnicy rozwieją wątpliwości nagromadzone wokół kwestii inwestycji jako głównych źródeł deficytu i długu w wielkich miastach.

16 maja natomiast odbędzie się ważna debata dotycząca zagadnienia budżetów samorządowych w sytuacji ograniczonych wpływów. Prelegenci postarają się odpowiedzieć na pytania: jak redukować koszty bez upośledzania funkcji samorządu? Jak efektywnie wykorzystać i zarządzać majątkiem samorządowym?

Szczegółowy program Kongresu wraz z listą prowadzących spotkania i debaty znajduje się na stronie http://www.eecpoland.eu.

Źródło: http://www.eecpoland.eu/

Udostępnij artykuł: