Europejski Pojedynczy Punkt Dostępu pozwoli zintegrować rynki kapitałowe

Gospodarka

Zaproponowany przez Komisję Europejską w ramach nowego planu działań o CMU (Unii Rynków Kapitałowych), projekt rozporządzenia w sprawie Europejskiego Pojedynczego Punktu Dostępu (ESAP) ma zwiększyć wymianę informacji o podmiotach rynku kapitałowego, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Logo ESMA
Logo ESMA Źródło: Materiały prasowe

Zaproponowany przez Komisję Europejską w ramach nowego planu działań o CMU (Unii Rynków Kapitałowych), projekt rozporządzenia w sprawie Europejskiego Pojedynczego Punktu Dostępu (ESAP) ma zwiększyć wymianę informacji o podmiotach rynku kapitałowego, pisze Piotr Gałązka, adwokat, ekspert ds. Unii Europejskiej, pełniący funkcję dyrektora Przedstawicielstwa Związku Banków Polskich w Brukseli.

Komisja Europejska nadal traktuje program Unii Rynków Kapitałowych (CMU) jako jeden z priorytetów swojej polityki. Po ubiegłorocznym planie działania w zakresie CMU („Unia rynków kapitałowych dla obywateli i przedsiębiorstw – nowy plan działania”), 25 października tego roku zapowiedziano nowe działania i nowe środki mające na celu pobudzenie europejskich rynków kapitałowych w ramach czwartego już planu działań pt „Delivering one year after the Action Plan”, będącego także w dużej mierze sprawozdaniem z ubiegłorocznych zapowiedzi.

Jednym z działań legislacyjnych przedstawionych wraz z planem działań jest projekt legislacyjny dotyczący rozporządzenia w sprawie stworzenia ESAP (Europejskiego Pojedynczego Punktu Dostępu) zapewniającego scentralizowany dostęp do publicznie dostępnych informacji dotyczących usług finansowych, rynków kapitałowych i zrównoważonego rozwoju.

Jednolity zbiór informacji finansowych na temat przedsiębiorstw i produktów inwestycyjnych

Projekt ma rozwiązać zidentyfikowany przez Komisję problem w postaci braku scentralizowanego system wyszukiwania umożliwiającego dostęp do informacji o przedsiębiorstwach na poziomie krajowym lub unijnym.

Większość informacji można znaleźć na indywidualnych stronach internetowych podmiotów.  Pozostałe są dostępne w rejestrach krajowych lub unijnych.

Istnieje także szereg obowiązków informacyjnych nieujednoliconych na poziomie unijnym, co podnosi koszty działalności podmiotów zobowiązanych do raportowania.

Założenie, jakie przyświeca Komisji, polega na tym, aby opracować jednolity zbiór informacji finansowych na temat przedsiębiorstw i produktów inwestycyjnych. Zapewni to przedsiębiorstwom w ocenie KE większą widoczność wśród inwestorów, dając szersze możliwości poszukiwania źródeł finansowania.

ESAP szansą dla słabiej rozwiniętych rynków kapitałowych

Tego typu działania ujednolicające rynek kapitałowy w Unii Europejskiej są szczególnie istotne dla państw członkowskich z mniej rozwiniętym rynkiem kapitałowym, gdyż może to dać możliwość uwiarygodnienia się wobec inwestorów z innych państw członkowskich i państw trzecich, podnosząc jednocześnie płynność na rynku.

Informacje, które będą ujawnione w ramach ESAP prowadzonego przez ESMA ( Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), będą dotyczyły wymogów sprawozdawczych z szeregu aktów prawnych dotyczących rynku finansowego (tytułem przykładu warto wskazać MiFID, UCITS, PRIIPs czy AIFMD).

W ramach planowanych danych znajdą się również informacje dotyczące zrównoważonego rozwoju wynikające z przepisów o obowiązkach sprawozdawczych związanych z celami Europejskiego Zielonego Ładu.

Potwierdza to, że agenda legislacyjna dotycząca zrównoważonego finansowanie jest traktowana jako najwyższy priorytet i brana pod uwagę przy znaczącej większości prac legislacyjnych w Unii Europejskiej.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: