Europejski Raport Płatności

Finanse i gospodarka

Coraz częściej do upadku przedsiębiorstw - zwłaszcza tych z sektora MŚP - przyczynia się brak płynności finansowej rozumiany jako brak zdolności płatniczej - wynika z danych "Europejskiego Raportu Płatności 2015", przygotowanego przez firmę Intrum Justitia w 29 krajach Europy (angażującym corocznie około 9 000 przedsiębiorstw). Raport ten analizuje rzeczywistość biznesową i określa ryzyko, jak również prognozy w następujących kwestiach: czas płatności, utrata płatności, konsekwencje spóźnionych płatności i prognozy rozwoju ryzyka oraz dane finansowe

Coraz częściej do upadku przedsiębiorstw - zwłaszcza tych z sektora MŚP - przyczynia się brak płynności finansowej rozumiany jako brak zdolności płatniczej - wynika z danych "Europejskiego Raportu Płatności 2015", przygotowanego przez firmę Intrum Justitia w 29 krajach Europy (angażującym corocznie około 9 000 przedsiębiorstw). Raport ten analizuje rzeczywistość biznesową i określa ryzyko, jak również prognozy w następujących kwestiach: czas płatności, utrata płatności, konsekwencje spóźnionych płatności i prognozy rozwoju ryzyka oraz dane finansowe

Z raportu wynika, że najpoważniejszym problemem są opóźnienia w zapłatach za transakcje handlowe. 70 proc. respondentów przyznaje, że ich problemy finansowe spowodowane są trudnościami w ściągnięciu zobowiązań od dłużników. Niemało, bo aż 60 proc. ankietowanych uważa, że opóźnienia w zapłacie za fakturę są zamierzonymi działaniami. Najczęstszym stosowanym przez przedsiębiorców zabezpieczeniem jest przedpłata, jednakże stosuje ją tylko 47 proc. badanych. Oprócz faktur pro-forma przedsiębiorcy często zabezpieczają się również poprzez żądanie wystawienia czeku czy factoring.

Ponad połowa ankietowanych uważa, że dłużnicy borykający się z finansowymi problemami i międzynarodowe nieterminowe płatności przyczyniają się do zaciągania kolejnych kredytów, które wpędzają firmę w spiralę zadłużenia. Przekłada się to na opóźnienia w wypłatach dla pracowników, które na dalszych etapach może skutkować opóźnieniami w zapłacie za podstawowe zobowiązania przedsiębiorstwa, jak również zwolnieniami wśród pracujących osób. Utrata kontrahentów i pracowników w szybkim czasie przyczynia się do upadku przedsiębiorstwa. 

Wpływ na upadek firmy mogą mieć również przyczyny makroekonomiczne, które są niezależne od przedsiębiorców, więc jedyne co mogą zrobić to próba zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami zachodzących zmian. Należy bowiem pamiętać, że do przyczyn makroekonomicznych zalicza się działania polityczne, wahania kursów walut oraz załamanie popytu na produkty na zagranicznych rynkach. W obecnej chwili, zabezpieczając się przed niekorzystnymi wpływami makroekonomii, przedsiębiorstwa na bieżąco śledzą prace zmierzające do zmian w prawie, które reguluje działalność branży, w której funkcjonują. Poza tym zrzeszają się w organizacjach, które działają na rzecz niedopuszczenia do wprowadzania niekorzystnego dla nich prawa. Natomiast oferty banków pozwalają coraz lepiej zabezpieczyć się przed gwałtownymi wahaniami kursów walut. Bardzo ważne jest również to, aby przedsiębiorcy na bieżąco obserwowali sytuację na rynkach zagranicznych, na których prowadzą swoją działalność.

Źródło: aleBank.pl

Udostępnij artykuł: