Europejskie Forum Bankowo – Ubezpieczeniowe

Finanse i gospodarka

30 maja - 1 czerwca w Jachrance k. Warszawy odbędzie się XI Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe organizowane przez Grupę Ubezpieczeniową Europa. W tym roku Forum odbędzie się pod hasłem "Róbmy swoje". Patronat honorowy nad Forum objęli: Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich i Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

30 maja - 1 czerwca w Jachrance k. Warszawy odbędzie się XI Europejskie Forum Bankowo-Ubezpieczeniowe organizowane przez Grupę Ubezpieczeniową Europa. W tym roku Forum odbędzie się pod hasłem "Róbmy swoje". Patronat honorowy nad Forum objęli: Polska Izba Ubezpieczeń, Związek Banków Polskich i Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego.

W trakcie dwóch dni uczestnicy konferencji będą zastanawiać się, jaką strategię powinny przyjąć instytucje finansowe w Polsce w świetle aktualnej sytuacji makroekonomicznej w regionie i na świecie. Podczas forum poruszone zostaną różne aspekty tej współpracy w powiązaniu z bieżącymi wydarzeniami na rynkach finansowych. Do wygłoszenia prelekcji tradycyjnie zaproszeni zostali wybitni goście, których obecność zapewnia najwyższy poziom merytoryczny dyskusji, skupiającej się na tematach z pogranicza bankowości, ubezpieczeń, ale i sytuacji makroekonomicznej.

Wykład inauguracyjny wygłosi dr Leszek Czarnecki, a Jan Krzysztof Bielecki, Przewodniczący Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, przedstawi "Sytuację w Polsce na tle Europy". Prof. Witold Orłowski, Główny Doradca Ekonomiczny PwC opowie "Jak instytucje finansowe radzą sobie ze spowolnieniem w Polsce?". Konferencja ma charakter międzynarodowy, zaproszeni goście m. in. z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Węgier zaprezentują dobre praktyki ze swoich krajów w zakresie bancassurance.

Źródło: PIU

Udostępnij artykuł: