Eurorating podnosi rating Santander Consumer Banku

Z rynku

Logo Santander Consumer Bank
Źródło: Santander Consumer Bank

Eurorating podwyższył poziom ratingu kredytowego Santander Consumer Banku (SCB) do BBB z BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną.

#Eurorating podwyższył poziom ratingu kredytowego #SantanderConsumerBank do BBB z BBB-. Perspektywa ratingu została zmieniona z pozytywnej na stabilną #rating #SCB

“Podwyższenie oceny wiarygodności finansowej Santander Consumer Bank wynika głównie z poprawiającej się pozycji kapitałowej banku, przy jednoczesnej wysokiej rentowności prowadzonej działalności” – czytamy w komunikacie.

Wysokie wyniki finansowe w relacji do wartości aktywów

Eurorating zwraca uwagę na fakt, że Santander Consumer Bank w ciągu kilku ostatnich lat osiągał wysokie wyniki finansowe w relacji do wartości aktywów (wskaźnik ROA od 2011 roku utrzymuje się stale na poziomie ok. 2,5-3,5%, co jest jedną z najwyższych wartości w sektorze). Przekłada się to również na wysoką rentowność kapitału własnego (wskaźnik ROE utrzymywał się w przedziale 15-20%).

“Ponieważ jednocześnie bank zatrzymywał większość wypracowywanych zysków, a wartość aktywów rosła wolniej od wartości kapitału własnego, wskaźniki finansowania w ostatnich latach charakteryzowały się ogólną tendencją wzrostową” – czytamy także.

Czynniki ryzyka

Przy ocenie kondycji finansowej banku Eurorating do czynników ryzyka zalicza natomiast utrzymujący się wysoki udział kredytów w aktywach (co z jednej strony zmniejsza udział aktywów płynnych, a z drugiej zwiększa ekspozycję banku na ryzyko kredytowe), wyższy od średniej w sektorze bankowym wskaźnik kredytów zagrożonych (NPL), oraz relatywnie niską wartość relacji depozytów do kredytów.

Agencja zwraca także uwagę na fakt, że w portfelu kredytów Santander Consumer Banku wciąż znaczący udział mają walutowe kredyty hipoteczne (główne w CHF), z czym oprócz ryzyka kredytowego wiążą się dla banku nadal istotne ryzyka prawne i regulacyjne.

Stabilna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating nadany bankowi rating kredytowy w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy najprawdopodobniej nie powinien ulec zmianie.

Santander Consumer Bank jest jednym z liderów rynku consumer finance w Polsce. Bank należy do hiszpańskiej grupy Santander.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: