EuroRating ponownie obniżył rating GetBack

Z rynku

EuroRating obniżył rating kredytowy spółki GetBack z B+ do CCC(sd) z perspektywą negatywną, podano w komunikacie.

Logo GetBack
Źródło: Materiały prasowe GetBack

EuroRating obniżył rating kredytowy spółki GetBack z B+ do CCC(sd) z perspektywą negatywną, podano w komunikacie.

#EuroRating obniżył rating kredytowy spółki #GetBack z B+ do CCC(sd) z perspektywą negatywną

"Przeprowadzona nadzwyczajna weryfikacja ratingu kredytowego nadanego spółce GetBack związana jest z opublikowaniem przesz jednego z obligatariuszy spółki – Quercus TFI informacji o niewykupieniu przez GetBack w uzgodnionym wcześniej terminie (tj. 18.04.2017 r.) wyemitowanych przez spółkę obligacji na kwotę 5,5 mln zł" – czytamy w komunikacie.Czytaj także: Quercus TFI zapewnia: nie posiadamy już obligacji, ani akcji GetBack >>>W piątek również Fitch Ratings obniżył długoterminowy rating (IDR) GetBacku z poziomu B+ do poziomu B- i umieścił go na negatywnej liście obserwacyjnej."Obniżka odzwierciedla niepewność dotyczącą dostępu spółki do finansowania i płynności, która zbiegła się ze znaczącymi zmianami w zarządzaniu GetBack, w tym z odwołaniem prezesa spółki" - czytamy w komunikacie Fitch.

 W środę S&P Global Ratings umieścił ratingi długo- i krótkoterminowy GetBack (oba na poziomie B) na liście obserwacyjnej ze wskazaniem negatywnym, uznając, że istnieje ryzyko, iż spółce może nie udać się refinansowanie długu, dalsze podwyższanie kapitału oraz emisja nowego długu w celu spłaty obecnych zobowiązań i finansowania wzrostu.

EuroRating już raz obniżył rating kredytowy GetBack 

EuroRating już raz obniżył rating kredytowy GetBack do poziomu B+ z BB. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna. Według agencji, utrzymywany dotychczas rating dla GetBack na poziomie BB zakładał realizację pełnego planu ogłoszonego przez spółkę na początku marca 2018 r. w zakresie jej dokapitalizowania dwiema emisjami nowych akcji na łączną kwotę co najmniej 500 mln zł, co według szacunków agencji miało istotnie wzmocnić i ustabilizować pozycję płynnościową i kapitałową spółki.

Bezterminowe zawieszenie obrotu akcjami i obligacjami

16 kwietnia br. GetBack podał, że negocjuje z PKO Bankiem Polskim oraz Polskim Funduszem Rozwoju (PFR) uzyskanie finansowania o charakterze kredytowo-inwestycyjnym w kwocie do 250 mln zł. Obie instytucje stanowczo zdementowały te informacje.17 kwietnia br. rada nadzorcza GetBack odwołała ze skutkiem natychmiastowym Konrada Kąkolewskiego z funkcji prezesa oraz ze składu zarządu GetBack. Rada oddelegowała Kennetha Williama Maynarda, przewodniczącego RN do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu oraz członka zarządu GetBack na okres do 15 czerwca.Także 17 kwietnia akcjonariusze GetBack zdecydowali o upoważnieniu zarządu do przeprowadzenia emisji do 50 mln akcji w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.GPW zawiesiła obrót akcjami i obligacjami GetBack najpierw na dzień 16 kwietnia, a następnie - na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) - bezterminowo.GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: