EuroStars III w ofercie BNP Paribas Banku Polska

Bankowość

BNP Paribas Bank Polska rozpoczął 12 stycznia br. subskrypcję na nowy produkt strukturyzowany, EuroStars III. Jego główną zaletą jest m.in. możliwość osiągnięcia nieograniczonego zysku z inwestycji oraz ochrona na zakończenie 95 proc. wpłaconych środków.

BNP Paribas Bank Polska rozpoczął 12 stycznia br. subskrypcję na nowy produkt strukturyzowany, EuroStars III. Jego główną zaletą jest m.in. możliwość osiągnięcia nieograniczonego zysku z inwestycji oraz ochrona na zakończenie 95 proc. wpłaconych środków.

EuroStars III to 2,5 letni produkt strukturyzowany w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, przygotowany przez TUnŻ Warta S.A. Ochronę zapewnia zastosowana strategia, której celem na koniec okresu ubezpieczenia jest, aby wycena jednostki uczestnictwa nie była niższa niż 95 proc. wyceny początkowej, a w konsekwencji ochrona na zakończenie 95 proc. wpłaconych środków. Zysk uczestnika produktu zależy od wzrostu indeksu BNP Paribas Fd-Flexible Fund Stars Index, na którym oparty jest ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy. Minimalna kwota inwestycji wynosi 1 000 zł.

Notowania indeksu BNP Paribas Fd-Flexible Fund Stars Index są uzależnione od zachowania czterech funduszy absolutnej stopy zwrotu: Carmignac Patrimoine, Standard Life Global Fund, ETHNA-AKTIV E oraz BNY Mellon Global Real Return. Indeks wykorzystuje mechanizm kontroli ryzyka o docelowym poziomie zmienności 5 proc., dostosowując na bieżąco swoją ekspozycję na wymienione fundusze.

- EuroStars III to z pewnością ciekawa alternatywa dla tych klientów, którym zależy na inwestowaniu zgromadzonych środków w obecnej sytuacji utrzymujących się niskich stóp procentowych - komentuje Piotr Dąbrowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Oferty dla Klienta Indywidualnego w BNP Paribas Banku Polska. - Na uwagę zasługuje fakt, że EuroStars III jest już trzecią edycją produktu, gdzie zysk jest uzależniony od indeksu opartego o wymienione fundusze absolutnej stopy zwrotu. Premia w ramach pierwszej edycji Euro Stars zakończonej pod koniec grudnia 2014 roku wyniosła 20,74 proc., co było najlepszym wynikiem pośród wszystkich zakończonych produktów strukturyzowanych oferowanych przez BNP Paribas w formie ubezpieczenia - dodaje Piotr Dąbrowski.

Środki ulokowane w EuroStars III w okresie od przystąpienia do zakończenia subskrypcji będą ulokowane na depozycie, którego oprocentowanie wyniesie 2 proc. w skali roku.

Produkt będzie dystrybuowany we wszystkich oddziałach Banku BNP Paribas w Polsce. Subskrypcja potrwa do 27 lutego br.

Źródło: BNP Paribas Bank Polska SA

Udostępnij artykuł: