Eurostat: 21,9% Polaków zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Aktualności

Liczba Polaków zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wynosiła 8,22 mln osób w 2016 r., co oznacza 21,9% populacji, podał Eurostat. Odsetek ten poprawia się - w 2008 r. wynosił 30,5%.

Liczba Polaków zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wynosiła 8,22 mln osób w 2016 r., co oznacza 21,9% populacji, podał Eurostat. Odsetek ten poprawia się - w 2008 r. wynosił 30,5%.

"W 2016 r. 117,5 mln osób, czyli 23,4% populacji w UE było zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Oznacza to, że osoby te znajdowały się w jednym z trzech stanów: zagrożenia ubóstwem z powodów dochodowych, poważnego zagrożenia niedostatkiem materialnym lub zamieszkiwały w gospodarstwie domowym o bardzo niskiej intensywności pracy" - czytamy w komunikacie.Po wzrostach w latach 2009-2012 do poziomu 25%, odsetek osób zagrożonych ubóstwem w UE systematycznie spadał, sięgając 23,4% w ubiegłym roku, tj. tylko o 0,1 pkt proc. powyżej poziomu z 2009 r., podano także.

W Polsce odnotowano największy spadek tego wskaźnika w całej UE w okresie 2008-2016 - o 8,6 pkt proc. Na drugim miejscu jest Łotwa ze spadkiem o 5,7 pkt proc., a na trzecim Rumunia z 5,5 pkt proc. Z kolei największy wzrost odsetka osób zagrożonych ubóstwem odnotowano w Grecji (o 7,5 pkt proc. do 35,6%), na Cyprze (4,4 pkt proc.), w Hiszpanii (4,1 pkt proc.) i w Szwecji (3,4 pkt proc.).W całej UE najbardziej zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym są: Bułgaria (40,4% mieszkańców), Rumunia (38,8%) i Grecja (35,6%), zaś najniższy poziom tego wskaźnika odnotowano w ub.r. w Czechach (po 13,3%), Finlandii (16,6%) i Holandii (16,8%).

ISBnews

Udostępnij artykuł: