Eurostat: cena energii elektrycznej w Polsce jedną z najwyższych w UE

Gospodarka

Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce wyniosła 61,6 zł (14,5 euro) za 100 kWh w II poł. 2017 r. wobec średnio 20,5 euro w Unii Europejskiej, a w odniesieniu do siły nabywczej (PPS) wyniosła 25,4 jednostek i pozostawała jedną z najwyższych w UE, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Fot. Pixabay.com

Średnia cena energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce wyniosła 61,6 zł (14,5 euro) za 100 kWh w II poł. 2017 r. wobec średnio 20,5 euro w Unii Europejskiej, a w odniesieniu do siły nabywczej (PPS) wyniosła 25,4 jednostek i pozostawała jedną z najwyższych w UE, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

W ujęciu rocznym cena energii dla gospodarstw domowych w Polsce wzrosła o 4,5% #Eurostat #ceny #energia

"W jednostkach siły nabywczej (PPS), sztucznej wspólnej walucie odniesienia, która eliminuje generalne różnice poziomu cen między krajami, dostrzec można, że w odniesieniu do kosztu innych towarów i usług, najniższe ceny energii elektrycznej odnotowano w Finlandii (13 PPS za 100 kWh), Luksemburgu (13,4) i Holandii (14) a najwyższe w Niemczech (28,8), Portugalii (28), Belgii (26,4), Rumunii (26) i Polsce (25,4)" - czytamy w komunikacie.

Udział podatków i obciążeń w cenie energii

Udział podatków i obciążeń w cenie energii dla polskich gospodarstw domowych wynosił średnio 35% wobec średnio 40% dla całej UE.

Średnia cena gazu dla gospodarstw domowych wyniosła w Polsce 18,75 zł (4,42 euro) za 100 kWh w II poł. 2017 r., wobec średnio 6,33 euro w UE, i wzrosła o 0,2% r/r, podano także. Udział podatków i obciążeń w cenie wynosił 19% wobec średniej 27% dla UE, podał także Eurostat.W jednostkach siły nabywczej cena gazu dla polskich gospodarstw domowych wyniosła 7,72 PPS za 100 kWh wobec średnio 6,33 w UE. W tym ujęciu najniższe ceny odnotowano w Luksemburgu (3,3), Wielkiej Brytanii (4,5) i Belgii (5,1), a najwyższe w Portugalii (10), Hiszpanii (9,6), we Włoszech (8,9), Szwecji (9,5) i Czechach (8,3).

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: