Eurostat: koszt godziny pracy w Polsce 10,7 euro za godzinę, w Danii 44,7 euro

Rynek pracy

Polska wciąż znajduje się w grupie krajów o względnie niskich kosztach pracy, które w 2019 roku wyniosły 10,7 euro za godzinę - wynika z danych Eurostatu.

Ludzie na tle flag krajów Unii Europejskiej
Fot. stock.adobe.com/Photomarine

Polska wciąż znajduje się w grupie krajów o względnie niskich kosztach pracy, które w 2019 roku wyniosły 10,7 euro za godzinę - wynika z danych Eurostatu.

#WitoldGadomski: Względnie niski wzrost kosztów pracy (a także wynagrodzeń) liczony w euro w Polsce wynikał z elastycznego kursu waluty, której wartość w 2019 roku była niższa niż w 2008 o 18,2 % #Wynagrodzenia

W 2019 r. średni godzinowy koszt pracy w całej gospodarce (z wyłączeniem rolnictwa i administracji publicznej) wyniósł w Unii Europejskiej 27,7 euro, zaś w strefie euro 31,4 euro. Wciąż utrzymują się duże różnice między krajami Europy Środkowej, które do UE dołączyły w 2004 roku lub później, a „starą  Unią”.

W Bułgarii tylko 6 euro za godzinę

W ubiegłym roku najniższe godzinowe koszty pracy, liczone we wspólnej walucie, odnotowano w Bułgarii (6,0 euro), Rumunii (7,7 euro), na Litwie (9,4 euro), na Węgrzech i Łotwie (po 9,9 euro), a najwyższe w Danii (44,7 euro), Luksemburgu (41,6 euro), Belgii (40,5 euro), Francji (36,6 euro), Holandii (36,4 euro), Szwecji (36,3 euro), Niemczech (35,6 euro) i Austrii (34,7 euro).

Polska wciąż znajduje się w grupie krajów o względnie niskich kosztach pracy, które w 2019 roku wyniosły 10,7 euro za godzinę.

Spośród krajów Europy Środkowowschodniej wyższe koszty mają Chorwacja, Słowacja, Estonia, Czechy i Słowenia.

Wyższe są także w krajach Europy Zachodniej, które mają PKB na głowę mieszkańca zbliżony do polskiego: w Portugalii, Grecji, na Malcie i Cyprze.

W relacji do 2008 roku najszybciej płace rosną w nowych krajach UE

Wzrost płac, a także kosztów pracy w biedniejszych krajach był w ostatnich latach znacznie szybszy niż w Europie Zachodniej i Północnej. Dotyczyło to zwłaszcza krajów, będących w strefie euro lub mających stałe kursy waluty.  

W latach 2008-2019 koszt pracy w Bułgarii wzrósł o 130 %, w Rumunii o 83 %, na Słowacji o 79 %, w Estonii o 70 %, na Łotwie o 69 %, na Litwie o 59 %, w Polsce o 41 %. Względnie niski wzrost kosztów pracy (a także wynagrodzeń) liczony w euro w Polsce wynikał z elastycznego kursu waluty, której wartość w 2019 roku była niższa niż w 2008 o 18,2 %.

Jeszcze niższy był wzrost kosztów pracy na Węgrzech – zaledwie o 26,9 %,  których waluta także traciła na wartości.  W walucie krajowej godzinowy koszt pracy w Polsce wzrósł w latach 2008-2019 o 71,2 %, na Węgrzech o 63,6 %.

Godzinowe koszty pracy w przemyśle wyniosły w całej Unii 28,1 euro, a w strefie euro  34,1 euro. W budownictwie odpowiednio 24,8 i 28,0 euro, w usługach 27,5 euro i 30,4 euro.

Pozapłacowe koszty pracy

Koszty pracy obejmują wynagrodzenia i koszty pozapłacowe (np. składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawców).

Udział kosztów pozapłacowych w całkowitych kosztach pracy dla całej gospodarki wyniósł 25,1% w UE i 25,6% w strefie euro. Najniższy był na Litwie - 5,3%, najwyższy we Francji 32,9% we Francji.

Pozapłacowy koszt pracy w Polsce to 18,4 % łącznych kosztów pracy. To znacznie mniej niż średnio w Unii Europejskiej.

Dane Eurostatu obejmują przedsiębiorstwa zatrudniające 10 lub więcej pracowników.

Koszt godziny pracy w euro

  2008 2012 2016 2016 2018 2019 koszt pozapłacowy %
UE 27 krajów 21,6 24,4 25,6 26,3 26,9 27,7 25,1
UE 28 krajów 21,9 24,5 26,0 26,7 27,4 28,2 23,7
Strefa Euro 25,1 28,3 29,4 30,0 30,7 31,4 25,6
Belgia 32,9 38,0 38,6 39,1 39,7 40,5 23,1
Bułgaria 2,6 3,4 4,5 5,0 5,4 6,0 16,3
Czechy 9,2 10,0 10,3 11,4 12,6 13,5 26,9
Dania 34,6 39,4 41,3 42,8 43,9 44,7 14,3
Niemcy 27,9 30,5 32,8 33,8 34,6 35,6 22,1
Estonia 7,9 8,6 10,8 11,6 12,4 13,4 26,0
Irlandia 28,9 29,8 30,6 31,2 32,1 33,2 15,6
Grecja 16,8 15,7 15,2 15,4 16,0 16,4 21,9
Hiszpania 19,4 21,1 21,2 21,2 21,3 21,8 25,9
Francja 31,2 34,3 34,6 35,0 35,9 36,6 32,9
Chorwacja 9,2 9,5 9,5 10,1 10,8 11,1 14,7
Włochy 25,2 27,7 27,6 27,8 28,2 28,8 28,7
Cypr 16,7 16,8 15,7 16,1 16,6 17,4 19,3
Łotwa 5,9 6,0 7,7 8,2 9,3 9,9 22,0
Litwa 5,9 5,9 7,4 8,1 9,0 9,4 5,3
Luksemburg 32,3 35,3 38,7 39,9 40,8 41,6 11,0
Węgry 7,8 7,4 7,8 8,7 9,2 9,9 19,3
Malta 11,4 11,8 14,2 14,6 14,8 15,0 5,9
Niderlandy 29,8 32,5 34,5 35,0 35,7 36,4 23,8
Austria 26,4 29,7 32,5 32,9 33,8 34,7 26,6
Polska 7,6 7,9 8,7 9,5 10,1 10,7 18,4
Portugalia 12,2 13,3 13,6 14,0 14,2 14,6 20,3
Rumunia 4,2 4,1 5,3 6,2 7,0 7,7 :
Słowenia 13,9 15,6 16,8 17,6 18,1 19,0 15,9
Słowacja 7,0 8,9 10,2 10,9 11,6 12,5 26,8
Finlandia 27,1 31,3 33,7 33,2 33,6 34,0 20,2
Szwecja 31,6 37,3 37,7 38,1 36,7 36,3 32,2
Wielka Brytania 23,7 25,0 27,9 26,8 27,4 28,5 18,0
Islandia 21,9 23,2 36,2 42,5 42,7 41,6 20,7
Norwegia : 56,4 49,3 50,1 50,0 50,2 18,6

Źródło: Eurostat

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: