Eurostat o gospodarce UE i USA w 2020 roku

Gospodarka

Według wstępnych szacunków opublikowanych przez Eurostat, w czwartym kwartale 2020 r. sezonowo wyrównany PKB w Unii Europejskiej spadł w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,4%, a w strefie euro o 0,6%. Spadki te nastąpiły po silnym odbiciu w trzecim kwartale 2020 r. (+ 11,5 % w UE i 12,4% w strefie euro).

COVID-19 na tle wykresów gospodarczych
Fot. stock.adobe.com/denisismagilov

Według wstępnych szacunków opublikowanych przez Eurostat, w czwartym kwartale 2020 r. sezonowo wyrównany PKB w Unii Europejskiej spadł w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,4%, a w strefie euro o 0,6%. Spadki te nastąpiły po silnym odbiciu w trzecim kwartale 2020 r. (+ 11,5 % w UE i 12,4% w strefie euro).

W równaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku PKB wyrównany sezonowo spadł w czwartym kwartale w Unii Europejskiej o 4,8%, a w strefie euro o 5,0%.

W trzecim kwartale spadki wyniosły odpowiednio 4,2 oraz 4,3 %. W całym roku PKB spadł w Unii Europejskiej o 6,4%, a w strefie euro o 6,8%.

Mimo pandemii rośnie zatrudnienie

Liczba pracujących wzrosła w czwartym kwartale 2020 r. w porównaniu z trzecim kwartałem o 0,3% zarówno w strefie euro, jak i w całej Unii. Także w trzecim kwartale zatrudnienie wzrosło o 0,9% w UE i 1% w strefie euro.

Wzrost zatrudnienia mimo spadku produkcji był zasługą programów osłonowych, finansowanych przez rządy, zaciągające na ten cel pożyczki.

W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku zatrudnienie w czwartym kwartale 2020 r. było w Unii Europejskiej mniejsze o 1,7%, a w strefie euro o 2,0%.

Mniejszy spadek PKB

Spadki PKB w czwartym kwartale były mniejsze niż w kwartale drugim, którego wyniki we wszystkich krajach UE były katastrofalne.

W czwartym kwartale 2020 r. największe spadki w stosunku do czwartego kwartału 2019 r. ( siedem krajów UE wyników za czwarty kwartał nie podało) zanotowano w Hiszpanii (-9,1%), Austrii (-7,8%), Włoszech (-6,6%) i Portugalii (-5,9%).

W krajach tych duży wkład w PKB ma turystyka, która jest branżą najbardziej dotkniętą przez pandemię. Najniższe spadki PKB wystąpiły na Litwie (-1,3%), w Rumunii i Łotwie (-1,7%), w Finlandii (-2,0%).

Polska gospodarka zanotowała w czwartym kwartale 2020 r. spadek w stosunku do czwartego kwartału 2019 roku o 2,8%, co było siódmym najlepszym wynikiem w Unii Europejskiej.

Ale spowolnienie gospodarcze wystąpiło już w pierwszym kwartale 2020 roku, w którym skutki pandemii nie były w Polsce jeszcze odczuwalne. Wzrost PKB w stosunku do I kwartału 2019 r. wyniósł zaledwie 1,9%.

USA radziły sobie lepiej niż UE w czasie pandemii

Z powodu przedłużających się lockdownów przewiduje się, że w pierwszym kwartale 2021 roku PKB w większości krajów UE, także w Polsce, spadnie w porównaniu z pierwszym kwartałem 2020 r.

Eurostat podaje także dane statystyczne kilku krajów, nie należących do Unii Europejskiej, w tym Stanów Zjednoczonych.  Wynika z nich, że gospodarka amerykańska radziła sobie w 2020 roku nieco lepiej niż Unii Europejskiej.

W kolejnych kwartałach 2020 roku dynamika PKB w stosunku do analogicznych kwartałów 2019 roku wyniosła w UE odpowiednio: -2,6%, -13,9%, -4,2%, -4,8%. W Stanach Zjednoczonych dynamika wyniosła: 0,3 %, -9,0%, -2,8%, -2,5%.

W pierwszym kwartale Stany Zjednoczone zanotowały wzrost, a UE spadek PKB, a w kolejnych kwartałach spadki gospodarki amerykańskiej były mniejsze niż europejskiej.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: