Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 68% średniej w UE w 2016 r.

Gospodarka

Produkt Krajowy Brutto Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2016 roku do 68% średniej dla całej Unii Europejskiej - bez zmian wobec 2015 roku, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Fot. Pixabay.com

Produkt Krajowy Brutto Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2016 roku do 68% średniej dla całej Unii Europejskiej - bez zmian wobec 2015 roku, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

#PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 68% średniej w #UE w 2016 r. - podał @EU_Eurostat ‏

Kraje z regionu, które miały wynik gorszy niż Polska to: Węgry (67%), Łotwa (65%), Chorwacja (60%), Rumunia (58%) oraz Bułgaria (49%).Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (258% średniej), Irlandia (183%), Austria (128%), Niemcy (123%).W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 106% średniej dla Unii 28 państw (bez zmian r/r).

AIC: Polskę wyprzedziły tylko cztery kraje regionu

Eurostat podkreśla, że PKB na mieszkańca odzwierciedla głównie aktywność gospodarczą, natomiast lepszym wskaźnikiem rzeczywistego poziomu życia gospodarstw domowych jest spożycie indywidualne skorygowane na mieszkańca (AIC).W przypadku Polski wskaźnik ten wzrósł do 74% średniej unijnej w 2016 r. wobec 74% rok wcześniej.Pod względem AIC, Polskę wyprzedziły tylko cztery kraje regionu: Litwa (85%), Czechy (78%) i Słowenia i Słowacja (76%).

Najwyższy poziom wskaźnika spożycia indywidualnego skorygowanego na mieszkańca w Unii odnotowały: Luksemburg (13% średniej unijnej), Niemcy (122%) i Austria (119%).Spożycie indywidualne skorygowane dotyczy natomiast dóbr i usług rzeczywiście konsumowanych przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy takie dobra i usługi zostały kupione i opłacone przez gospodarstwa domowe, przez rząd czy też przez instytucje niekomercyjne.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: