Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 71 proc. średniej w UE w 2018 r.

Gospodarka

Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2018 roku 71% średniej dla całej Unii Europejskiej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Polska w Unii Europejskiej
Polska w Unii Europejskiej Fot. stock.adobe.com/fotostar

Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2018 roku 71% średniej dla całej Unii Europejskiej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Z kolei wskaźnik #AIC (spożycie indywidualne skorygowane na mieszkańca) w przypadku Polski wzrósł do 77% średniej unijnej w 2018 r. #PKB #gospodarka

Kraje z regionu, które miały wynik gorszy niż Polska to: Węgry (70%), Łotwa (70%), Rumunia (64%), Chorwacja (63%), oraz Bułgaria (50%).Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (254% średniej), Irlandia (187%).W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 106% średniej dla Unii 28 państw (brak zmian r/r).Czytaj także: Jerzy Kwieciński: w 2019 r. będziemy czwartą gospodarką w OECD pod względem wzrostu PKB >>>

PKB na mieszkańca odzwierciedla głównie aktywność gospodarczą

Eurostat podkreśla, że PKB na mieszkańca odzwierciedla głównie aktywność gospodarczą, natomiast lepszym wskaźnikiem rzeczywistego poziomu życia gospodarstw domowych jest spożycie indywidualne skorygowane na mieszkańca (AIC).W przypadku Polski wskaźnik ten wzrósł do 77% średniej unijnej w 2018 r.Pod względem AIC, Polskę wyprzedziły tylko dwa kraje regionu: Litwa (90%), Czechy (83%).

Najwyższy poziom wskaźnika spożycia indywidualnego skorygowanego na mieszkańca w Unii odnotowały: Luksemburg (132% średniej unijnej), Niemcy (121%) i Austria (116%).Spożycie indywidualne skorygowane dotyczy natomiast dóbr i usług rzeczywiście konsumowanych przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy takie dobra i usługi zostały kupione i opłacone przez gospodarstwa domowe, przez rząd czy też przez instytucje niekomercyjne.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: