Eurostat: PKB na mieszkańca w Polsce wyniósł 73 proc. średniej w UE w 2019 r.

Gospodarka

Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2019 roku 73% średniej dla całej Unii Europejskiej (wobec 71% średniej rok wcześniej), podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Polska, UE, flagi
Fot. stock.adobe.com / pavlofox

Produkt Krajowy Brutto (PKB) Polski na mieszkańca, mierzony w standardzie siły nabywczej, wyniósł w 2019 roku 73% średniej dla całej Unii Europejskiej (wobec 71% średniej rok wcześniej), podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Kraje z regionu, które miały wynik gorszy niż Polska to: Słowacja (70%), Rumunia (70%), Łotwa (69%), Chorwacja (65%), oraz Bułgaria (53%).

Kraje, które w największym stopniu przekroczyły średni dla UE wskaźnik PKB per capita, to: Luksemburg (260% średniej) i Irlandia (193%).

W przypadku strefy euro wskaźnik ten wyniósł 106% średniej dla całej Unii (spadek o 1 pkt proc. r/r).

PKB na mieszkańca odzwierciedla głównie aktywność gospodarczą

Eurostat podkreśla, że PKB na mieszkańca odzwierciedla głównie aktywność gospodarczą, natomiast lepszym wskaźnikiem rzeczywistego poziomu życia gospodarstw domowych jest spożycie indywidualne skorygowane na mieszkańca (AIC).

W przypadku Polski wskaźnik ten wzrósł do 79% średniej unijnej w 2019 r. (wzrost o 1 pkt proc. r/r).

Czytaj także: Polska może osiągnąć średnią zarobków z UE w… 2038 roku >>>

Pod względem AIC, krajami regionu o gorszym wyniku były: Estonia (76%), Łotwa (71%), Słowacja (69%), Węgry (67%), Chorwacja (66%) i Bułgaria (58%).

Najwyższy poziom wskaźnika spożycia indywidualnego skorygowanego na mieszkańca w Unii odnotowały: Luksemburg (135% średniej unijnej), Niemcy (122%) i Austria (118%).

Spożycie indywidualne skorygowane dotyczy natomiast dóbr i usług rzeczywiście konsumowanych przez osoby fizyczne, niezależnie od tego, czy takie dobra i usługi zostały kupione i opłacone przez gospodarstwa domowe, przez rząd czy też przez instytucje niekomercyjne.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: