Eurostat: Polska wydała w 2018 roku mniej na edukację niż w roku 2015

Edukacja / Gospodarka / Samorządy

Eurostat opublikował (28.02.2020 r.) dane nt. całkowitych wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w Unii Europejskiej w roku 2018 − wyniosły one 46,7% PKB. Udział wydatków publicznych w PKB stale spada od 2012 r., kiedy to wyniósł 49,7% PKB.

Eurostat
Fot. Stock.Adobe.com/MQ-Illustrations

Eurostat opublikował (28.02.2020 r.) dane nt. całkowitych wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w Unii Europejskiej w roku 2018 − wyniosły one 46,7% PKB. Udział wydatków publicznych w PKB stale spada od 2012 r., kiedy to wyniósł 49,7% PKB.

#WitoldGadomski Ochrona socjalna to najważniejszy obszar wydatków publicznych w 2018 roku. Polska na ten cel przeznaczyła 16,2% PKB, zaledwie o 0,5 pkt proc. więcej niż w roku 2015; Finlandia 24,1% #WydatkiPubliczne #PKB #Samorządy #OchronaSocjalna #UE @gazeta_wyborcza @EU_Eurostat

Największą pozycją w wydatkach sektora instytucji rządowych i samorządowych w UE jest „ochrona socjalna”, na którą przeznaczono w 2018 roku 19,2% PKB.

Kolejne obszary to „zdrowie” (7,0%), „ogólne usługi publiczne”, w tym obsługa długu (6,0%), „edukacja”(4,6%), „porządek publiczny i bezpieczeństwo” (1,7%), „obrona” (1,2%), „rekreacja, kultura i religia” (1,1%), „ochrona środowiska” (0,8%) „mieszkalnictwo i udogodnienia komunalne” (0,6 %).

Najwięcej na ochronę socjalną wydała Finlandia

Ochrona socjalna stanowiła najważniejszy obszar wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2018 r. we wszystkich państwach członkowskich UE. Ich udział w PKB był najmniejszy w Irlandii (9,0%), na Malcie (10,9%), Łotwie i Rumunii (11,6%), Bułgarii i w Czechach (12,0%).

Najwyższy udział był w Finlandii (24,1%) i Francji (23,9%), Danii (21,9%), we Włoszech (20,8%) i w Austrii (20,1%).

Szwecja, która uchodzi za wzorowe państwo opiekuńcze, na ochronę socjalną wydała w 2018 roku 19,5% PKB i znalazła się dopiero na szóstym miejscu w Unii.

Polska na ten cel przeznaczyła 16,2% PKB, zaledwie o 0,5 pkt proc. więcej niż w roku 2015.

Czytaj także: Eurostat: produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła o 1,3 proc. rdr w grudniu 2019 r.

Najmniej na emerytury w 2018 r. wydała Irlandia

Wydatki na ochronę socjalną można dalej podzielić na kilka szczegółowych grup. Grupa „starość”, obejmująca emerytury, stanowiła w 2018 roku w całej Unii 10,4% PKB.

Najwięcej w Finlandii (13,6%),  Francji i we Włoszech (po 13,3%), w Grecji (13,2%) oraz w Austrii (12,4%).

Najmniejsze wydatki państwa na ochronę socjalną ludzi w starszym wieku były w Irlandii (3,2%), na Cyprze (6,1%), Litwie (6,2%) i Holandii (6,4%).

Polska w 2018 roku na ten cel przeznaczyła 9,2% PKB – o 0,1 pkt proc. mniej niż w roku 2015.

Na zdrowie najmniej przeznaczył Cypr

Wydatki publiczne na zdrowie w całej Unii Europejskiej wyniosły w 2018 roku 7,1% PKB.

Najwięcej w Danii (8,3%), Austrii (8,2%) i Francja (8,1%).

Najmniej na Cyprze (2,7%), Łotwie (4,0%), Luksemburgu, na Węgrzech i w Rumunii (4,7%), Polsce (4,8%), Bułgarii i Irlandii (5,0%).

Czytaj także: Polski dług publiczny większy o 57 mld złotych liczony według metodologii unijnej

Najwięcej na edukację wydała Szwecja

Na edukację wydatki w całej Unii w 2028 r. wyniosły średnio 4,7% PKB.

Największe były w Szwecji (6,9%), Danii (6,4%) oraz Belgii i Estonii (po 6,2%).

W Polsce wyniosły 5,0% PKB, czyli więcej niż średnia UE, choć o 0,3 pkt proc. mniej niż w roku 2015.

Najmniej na edukację wydały Rumunia i Irlandia (3,2%), Bułgaria (3,5%), Grecja (3,9%), Słowacja, Włochy, Hiszpania (4,0%) oraz Niemcy (4,2%).

2% PKB na obronę w 2018 r. wydały tylko trzy państwa UE

Jedynie trzy kraje Unii Europejskiej wydały w 2018 r. na obronę co najmniej 2% PKB. Są to Łotwa (2,1%), Estonia i Grecja (2,0%).

Najmniej wydały na ten cel: Irlandia (0,3%), Malta (0,5%), Austria (0,6%).

Polska wydała w 2018 roku na obronę 1,6% PKB, czyli więcej niż średnia unijna (1,2 %), ale nie zrealizowaliśmy 2-proc. celu, do którego zobowiązały się państwa NATO.

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: