Eurostat: Polskie firmy mało innowacyjne

Finanse i gospodarka / Raporty

Opublikowany przez Eurostat raport na temat innowacyjności gospodarek w Unii Europejskiej nie stawia naszego kraju w dobrym świetle. Z badania wynika, że Polska wypada lepiej jedynie od Bułgarii. Badanie obejmowało lata 2008-2010 i oceniało, jaki odsetek firm zatrudniających ponad 10 pracowników w danym kraju w tym czasie wykazywało innowacyjność w obszarze produktów, procesu wytwarzania, ale również organizacji działania, czy marketingu.

Opublikowany przez Eurostat raport na temat innowacyjności gospodarek w Unii Europejskiej nie stawia naszego kraju w dobrym świetle. Z badania wynika, że Polska wypada lepiej jedynie od Bułgarii. Badanie obejmowało lata 2008-2010 i oceniało, jaki odsetek firm zatrudniających ponad 10 pracowników w danym kraju w tym czasie wykazywało innowacyjność w obszarze produktów, procesu wytwarzania, ale również organizacji działania, czy marketingu.

W naszym kraju stwierdzono to jedynie w 28% przedsiębiorstw. W najlepszych pod tym względem Niemczech było to aż 79%. Na kolejnych miejscach znalazły się Luksemburg (68%), Belgia (61%) oraz Portugalia, Szwecja i Irlandia (po 60%). Polska natomiast oprócz Bułgarii znalazła się w gronie takich państw jak Łotwa (30%), Rumunia i Węgry (po 31%). Przeciętna dla Unii Europejskiej kształtowała się na poziomie blisko 53%.

Najświeższe dane o produkcji przemysłowej w strefie euro i Unii Europejskiej wykazały w obu przypadkach spadek w listopadzie o 0,3% w skali miesięcznej. W ujęciu rocznym regres wyniósł odpowiednio 3,7% i 3,3%. Wielkość produkcji spadła do najniższego poziomu od wiosny 2010 r. Najgorsza sytuacja miała miejsce we Włoszech (spadek o 7,6% w skali roku), Hiszpanii (regres o 7,2%) i Irlandii (zniżka o 6,6%). Największe wzrosty wystąpiły na Litwie (8,9%), w Estonii (6,5%) oraz na Malcie (6,1%). Te dane to dla inwestorów już historia. Wciąż "żyją" nadziejami na pokonanie negatywnych tendencji, co sprzyja podtrzymaniu dobrych nastrojów na rynkach akcji.

HOME BROKER ZWRACA UWAGĘ:

Nie widać oznak ożywienia koniunktury na irlandzkim rynku budowlanym, co może przekładać się na dalsze ograniczanie zatrudnienia przez tamtejsze firmy z tej branży

Wielkość produkcji przemysłowej w strefie euro była w listopadzie 2012 r. najniższa od wiosny 2010 r.

Rynki nieruchomości

W grudniu niewiele zmieniła się aktywność irlandzkiego budownictwa. Wskaźnik PMI dla tej części gospodarki podniósł się do 43 pkt z 42,6 pkt w listopadzie i tym samym potwierdzał utrzymujące się silne spowolnienie koniunktury. Nadal najgorsza sytuacja była w segmencie infrastrukturalnym (wskaźnik podniósł się z listopadowych 31,1 pkt do 35,2 pkt). Mniejszą poprawę odnotowano w budownictwie komercyjnym (z 39,8 pkt do 41,3 pkt), podobnie jak w utrzymującej się w relatywnie najlepszym stanie mieszkaniówce (wzrost z 44,2 pkt do 45,8 pkt).

Przedsiębiorstwom budowlanym mocno we znaki daje się spadek nowych zamówień, który w grudniu utrzymywał się kolejny miesiąc z rzędu, a skala spadku była tylko nieznacznie mniejsza niż w poprzednich miesiącach. Utrzymujące się niekorzystne tendencje w branży skłaniają do redukowania zatrudnienia w firmach budowlanych. Oczekiwania przedsiębiorców odnośnie do koniunktury w najbliższych 12 miesiącach były najlepsze od 5 miesięcy. Liczą oni na wzrost aktywności sektora.

Od dewelopera

Spółka deweloperska Rogowski Development wprowadziła do oferty sprzedaży mieszkania z III etapu inwestycji Pogodna-Zachodnia, która realizowana jest u zbiegu ulic Zachodniej i Żeromskiego na terenie dzielnicy Nowe Miasto w Białymstoku. W ramach nowego etapu powstanie ok. 125 lokali mieszkalnych o rozkładzie od 1 do 4 pokoi i powierzchni oscylującej między 32,09 a 76,16 m kw. Ceny mieszkań z III etapu pozostających w ofercie sprzedaży kształtują się między 160 tys. - 342 tys. zł brutto. W podziemiach budynku zostanie zlokalizowana hala garażowa, a wewnątrz osiedla znajdzie się ogród dostępny tylko dla mieszkańców.

Zespół analiz
Home Broker

Udostępnij artykuł: