Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce otrzymała się na poziomie 3,3 proc. we wrześniu

Rynek pracy

Ludzie na tle flag krajów Unii Europejskiej
Fot. stock.adobe.com/Photomarine

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,3% we wrześniu 2019 r. - tj. tyle samo, co w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. We wrześniu 2018 r. wynosiła 3,8%.

W całej #UE #StopaBezrobocia w tym ujęciu wyniosła w sierpniu 6,3% #bezrobocie #praca #Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 564 tys. we wrześniu wobec 563 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec września br. 5,1%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła nadal 7,5% we wrześniu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,5% we wrześniu 2019 r. wobec 7,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 8%.

Konsensus rynkowy wynosił 7,4% dla strefy euro.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,3% we wrześniu wobec 6,2% miesiąc wcześniej i 6,7% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: