Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,4 proc. w sierpniu. W całej UE wyniosła 6,8 proc.

Rynek pracy

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4% w sierpniu br. wobec 3,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W sierpniu 2017 r. wynosiła 4,8%.

Lupa powiększająca napis: praca
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4% w sierpniu br. wobec 3,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W sierpniu 2017 r. wynosiła 4,8%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1% w sierpniu #bezrobocie #praca #Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 585 tys. w sierpniu wobec 600 tys. miesiąc wcześniej.W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w sierpniu 6,8%.Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec sierpnia br. 5,8%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1%

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1% w sierpniu br., wobec 8,2% miesiąc wcześniej, podał rónież Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,0%.Konsensus rynkowy wynosił 8,2%.W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,8% w sierpniu wobec 6,8% w poprzednim miesiącu i wobec 7,5% rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: