Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,4 proc. we wrześniu

Rynek pracy

Ludzie czekający na rozmowę kwalifikacyjną
Fot. stock.adobe.com/ty

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,4% we wrześniu br. wobec 3,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. We wrześniu 2017 r. wynosiła 4,7%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1% we wrześniu #Eurostat #bezrobocie

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 577 tys. we wrześniu wobec 590 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec września br. 5,7%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1%

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1% we wrześniu br., bez zmian wobec poprzedniego miesiąca, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 8,9%.

Konsensus rynkowy wynosił 8,1%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,7% we wrześniu wobec 6,7% w poprzednim miesiącu i wobec 7,5% rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: