Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,5 proc. w lipcu

Rynek pracy

Ludzie trzymający napis praca
Fot. stock.adobe.com/ Minerva Studio

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,5% w lipcu br. wobec 3,6% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W lipcu 2017 r. wynosiła 4,9%.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 600 tys. w lipcu wobec 621 tys. miesiąc wcześniej #bezrobocie #rynekpracy #Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 600 tys. w lipcu wobec 621 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lipca br. 5,9%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,2%

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,2% w lipcu br., tj tyle samo, co miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,1%.

Konsensus rynkowy wynosił 8,2%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,8% w lipcu wobec 6,9% w poprzednim miesiącu i wobec 7,6% rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

 

Udostępnij artykuł: