Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,7 proc. w czerwcu

Rynek pracy

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,7% w czerwcu br. wobec 3,8% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W czerwcu 2017 r. wynosiła 5%.

Ludzie czekający na rozmowę kwalifikacyjną
Fot. stock.adobe.com/ty

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,7% w czerwcu br. wobec 3,8% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W czerwcu 2017 r. wynosiła 5%.

Wyrównana sezonowo #stopabezrobocia w Polsce wyniosła 3,7% w czerwcu br. wobec 3,8% w poprzednim miesiącu #bezrobocie #Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 635 tys. w czerwcu wobec 646 tys. miesiąc wcześniej.W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w czerwcu 6,9%.Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec czerwca br. 5,9%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,3%

Warszawa, 31.07.2018 (ISBnews) - Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,3% w czerwcu br., tj tyle samo, co miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9%.Konsensus rynkowy wynosił 8,3%.Czytaj także: O dalszy spadek bezrobocia coraz trudniej. BIEC: Wskaźnik Rynku Pracy w górę >>>

 ... w całej UE 6,9%

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,9% w czerwcu - tj. tyle samo, co w poprzednim miesiącu wobec 7,6% rok wcześniej.Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: