Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce spadła do 3,7 proc. w kwietniu

Rynek pracy

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,7% w kwietniu 2019 r. wobec 3,8% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W kwietniu 2018 r. wynosiła 3,7%.

Fot. Pixabay

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,7% w kwietniu 2019 r. wobec 3,8% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W kwietniu 2018 r. wynosiła 3,7%.

W całej #UE #StopaBezrobocia w tym ujęciu wyniosła w kwietniu 6,4%. #bezrobocie #Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 638 tys. w kwietniu wobec 639 tys. miesiąc wcześniej.Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.Czytaj także: Bezrobocie w Polsce nie będzie już spadać? Mamy bardzo niską aktywność zawodową >>>

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec kwietnia br. 5,6%.

Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,6% w kwietniu

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,6% w kwietniu 2019 r., wobec 7,7% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 8,4%.Konsensus rynkowy wynosił 7,7% dla strefy euro.W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,4% w kwietniu wobec 6,4% w poprzednim miesiącu i wobec 7% rok wcześniej.
Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: