Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,4% w grudniu. W całej UE do 7,3%

Gospodarka

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,4% w grudniu 2017 r. wobec 4,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W listopadzie 2016 r. wynosiła 5,6%.

Sylwetki ludzi na tle biura
Fot. Pixabay.com

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,4% w grudniu 2017 r. wobec 4,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W listopadzie 2016 r. wynosiła 5,6%.

#Eurostat: liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 763 tys. w grudniu wobec 779 tys. miesiąc wcześniej #bezrobocie #praca #zatrudnienie #UE #EU

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 763 tys. w grudniu wobec 779 tys. miesiąc wcześniej.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec listopada 2017 r. 6,5%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,7%

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,7% w grudniu 2017 r. wobec 8,7% miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,7%.Konsensus rynkowy wynosił 8,7%. 

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,3% w grudniu - wobec 7,3% w poprzednim miesiącu i wobec 8,2% rok wcześniej.Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: