Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce spadła do 4,4% w lutym

Mój plan emerytalny

Sylwetki ludzi na tle biura
Fot. Pixabay.com

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,4% w lutym br. wobec 4,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W lutym 2017 r. wynosiła 5,2%.

#Eurostat: liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 754 tys. w lutym wobec 767 tys. miesiąc wcześniej #bezrobocie #praca

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 754 tys. w lutym wobec 767 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w lutym 7,1%.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec lutego br. 6,8%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5%

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5% w lutym 2018 r. wobec 8,6% miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,5%.

Konsensus rynkowy wynosił 8,5%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,1% w lutym – wobec 7,2% w poprzednim miesiącu i wobec 8% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: