Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce utrzymała się na poziomie 3,3 proc. w grudniu

Rynek pracy

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,3% w grudniu 2020 r. wobec 3,3% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W grudniu 2019 r. wynosiła 2,9%.

Lupa i napis praca
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,3% w grudniu 2020 r. wobec 3,3% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W grudniu 2019 r. wynosiła 2,9%.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 551 tys. w grudniu wobec 568 tys. miesiąc wcześniej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec grudnia 2020 r.  wyniosła 6,2%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wynosiła nadal 8,3 proc.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,3% w grudniu 2020 r. wobec 8,3% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 8,3% dla strefy euro.

Czytaj także: Mniej ofert pracy, ale rośnie zapotrzebowanie na pracę zdalną >>>

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,5% w grudniu wobec 7,5% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: