Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce w kwietniu nadal najniższa w całej UE

Rynek pracy

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1% w kwietniu 2021 r. wobec 3,1% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Kolejny miesiąc Polska pozostała na pierwszym miejscu wśród państw notujących najniższy poziom bezrobocia w UE.

Układanka z pracownikami symbolizująca zwolnienia
Fot. stock.adobe.com/tadamichi

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1% w kwietniu 2021 r. wobec 3,1% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Kolejny miesiąc Polska pozostała na pierwszym miejscu wśród państw notujących najniższy poziom bezrobocia w UE.

Kolejne miejsca zajęły: Czechy oraz Holandia (po 3,4%).

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 524 tys. w kwietniu wobec 534 tys. miesiąc wcześniej.

Czytaj także: GUS: bezrobocie spadło do 6,3 proc. w kwietniu >>>

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec kwietnia 2021 r. wyniosła 6,3%.

Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 8% w kwietniu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8% w kwietniu 2021 r. wobec 8,1% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 8,1% dla strefy euro.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,3% w kwietniu wobec 7,3% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: