Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce w marcu bez zmian

Rynek pracy

CV
Fot. Pixabay.com

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,4% w marcu br. wobec 4,4% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W marcu 2017 r. wynosiła 5,1%.

#Eurostat: liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 754 tys. w marcu wobec 760 tys. miesiąc wcześniej #bezrobocie #stopabezrobocia #praca

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 754 tys. w marcu wobec 760 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w marcu 7,1%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5%

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,5% w marcu 2018 r. wobec 8,5% miesiąc wcześniej, podał także Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,4%.

Konsensus rynkowy wynosił 8,5%.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,1% w marcu – wobec 7,1% w poprzednim miesiącu i wobec 7,9% rok wcześniej.

Różne metody mierzenia stopy bezrobocia

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec marca br. 6,6%.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: