Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce w sierpniu bez zmian. Poziom 3,3 proc. utrzymany

Rynek pracy

Mężczyźni różnych zawodów
Fot. stock.adobe.com/olly

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,3% w sierpniu 2019 r. - tyle samo, co w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W sierpniu 2018 r. wynosiła 3,8%.

W całej UE #StopaBezrobocia w tym ujęciu wyniosła w sierpniu 6,2% #bezrobocie #praca #Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 564 tys. w sierpniu wobec 562 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w sierpniu 6,2%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec sierpnia br. 5,2%. 

Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,4% w sierpniu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% w sierpniu 2019 r. wobec 7,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 8%.

Konsensus rynkowy wynosił 7,5% dla strefy euro.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: