Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3 proc. w marcu

Rynek pracy

Kobieta przeglądająca oferty pracy w internecie
Fot. stock.adobe.com/Song_about_summer

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3% w marcu 2020 r. - wobec 3% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W marcu 2019 r. wynosiła 3,6%.

W całej #UE #StopaBezrobocia w tym ujęciu wyniosła w marcu 6,6% #bezrobocie #praca #Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 512 tys. w marcu wobec 503 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec marca br. 5,4%. 

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4 proc. w marcu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% w marcu 2020 r. wobec 7,3% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 7,7%. 

Konsensus rynkowy wynosił 7,7% dla strefy euro.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,6% w marcu wobec 6,5% miesiąc wcześniej i 6,9% rok wcześniej. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: