Eurostat: w styczniu 2021 roku Polska z najniższą stopą bezrobocia w UE

Rynek pracy

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1% w styczniu 2021 r. wobec 3,2% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Polska uplasowała się na pierwszym miejscu wśród państw notujących najniższy poziom bezrobocia w UE.

Lupa nakierowana na słowo: praca
Fot. stock.adobe.com/Khongtham

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1% w styczniu 2021 r. wobec 3,2% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Polska uplasowała się na pierwszym miejscu wśród państw notujących najniższy poziom bezrobocia w UE.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 531 tys. w styczniu wobec 542 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec stycznia 2021 r. wyniosła 6,5%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wynosiła 8,1 proc. w styczniu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,1% w styczniu 2021 r. wobec 8,1% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 8,3% dla strefy euro.

Czytaj także: Mniej ofert pracy, ale rośnie zapotrzebowanie na pracę zdalną >>>

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,3% w styczniu wobec 7,3% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: