Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1 proc. we wrześniu

Rynek pracy

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1% we wrześniu 2020 r. wobec 3,1% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. We wrześniu 2019 r. wynosiła także 3,1%.

Mężczyzna w maseczce zwolniony z pracy
Fot. stock.adobe.com/ty

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,1% we wrześniu 2020 r. wobec 3,1% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. We wrześniu 2019 r. wynosiła także 3,1%.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 525 tys. we wrześniu wobec 529 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec września br. 6,1%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,3 proc. we wrześniu

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,3% we wrześniu 2020 r. wobec 8,3% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 8,3% dla strefy euro.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,5% we wrześniu wobec 7,5% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: