Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,7 proc. w styczniu

Rynek pracy

Lupa powiększająca napis: praca
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,7% w styczniu 2019 r. wobec 3,7% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W styczniu 2018 r. wynosiła 4,2%.

W całej #UE wskaźnik ten wyniósł 6,5% w styczniu wobec 6,6% w poprzednim miesiącu i wobec 7,2% rok wcześniej #bezrobocie #Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 626 tys. w styczniu wobec 633 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w listopadzie 6,5%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec stycznia br. 6,1%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,8%

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,8% w styczniu 2019 r., wobec 7,8% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 8,6%.

Konsensus rynkowy wynosił 7,9%.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: