Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8 proc. w listopadzie

Rynek pracy

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w listopadzie 2018 r. wobec 3,8% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W listopadzie 2017 r. wynosiła 4,4%.

Lupa powiększająca napis: praca
Fot. stock.adobe.com/Andrey Popov

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w listopadzie 2018 r. wobec 3,8% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W listopadzie 2017 r. wynosiła 4,4%.

W całej #UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w listopadzie 6,7% #bezrobocie #praca

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 647 tys. w listopadzie wobec 654 tys. miesiąc wcześniej.Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec listopada br. 5,7%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,9% w listopadzie

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,9% w listopadzie 2018 r., wobec 8% w poprzednim miesiącu, podał również Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 8,7%.Konsensus rynkowy wynosił 8,1%.W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,7% w listopadzie wobec 6,7% w poprzednim miesiącu i wobec 7,3% rok wcześniej.

Źródło: ISBnews

 
Udostępnij artykuł: