Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,5 proc. w styczniu. W całej UE 7,3 proc.

Mój plan emerytalny

Napis: zatrudniamy na tle grupy pracowników
Fot. Pixabay.com

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,5% w styczniu br. wobec 4,5% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W styczniu 2017 r. wynosiła 5,3%.

#Eurostat: wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 4,5% w styczniu br. wobec 4,5% w poprzednim miesiącu #bezrobocie #praca #UE #EU @EU_Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 768 tys. w styczniu wobec 778 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w styczniu 7,3%.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec stycznia br. 6,9%.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,6 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,6% w styczniu 2018 r. wobec 8,6% miesiąc wcześniej, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 9,6%.

Konsensus rynkowy wynosił 8,6%.

 

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,3% w styczniu – wobec 7,3% w poprzednim miesiącu i wobec 8,1% rok wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: