Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 3 proc. w maju

Rynek pracy

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3% w maju 2020 r. - wobec 2,9% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W maju 2019 r. wynosiła 3,3%.

Zwolnienie z pracy
Fot. stock.adobe.com/Photobank

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3% w maju 2020 r. - wobec 2,9% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W maju 2019 r. wynosiła 3,3%.

W całej #UE #StopaBezrobocia w tym ujęciu wyniosła w maju 6,7% #Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 505 tys. w maju wobec 496 tys. miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju. 

Czytaj także: GUS: stopa bezrobocia wzrosła do 6 proc. w maju >>>

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4 proc. w maju

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,4% w maju 2020 r. wobec 7,3% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 7,6%. 

Konsensus rynkowy wynosił 7,7% dla strefy euro.

Czytaj także: Bezrobocie rośnie wolno, ale może przyspieszyć >>>

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 6,7% w maju wobec 6,6% miesiąc wcześniej i 6,7% rok wcześniej. 

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: