Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 3,5 proc. w październiku

Rynek pracy

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,5% w październiku 2020 r. wobec 3,4% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W październiku 2019 r. wynosiła 3%.

Wykres i ludzie
Fot. stock.adobe.com/RVNW

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,5% w październiku 2020 r. wobec 3,4% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W październiku 2019 r. wynosiła 3%.

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 595 tys. w październiku wobec 584 tys. miesiąc wcześniej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec października br. 6,1%.

Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 8,4 proc.

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 8,4% w październiku 2020 r. wobec 8,5% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat.

Konsensus rynkowy wynosił 8,4% dla strefy euro.

W całej Unii Europejskiej (UE) wskaźnik ten wyniósł 7,6% w październiku wobec 7,6% miesiąc wcześniej.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: