Eurostat: stopa bezrobocia w Polsce wzrosła do 3,8 proc. w maju

Rynek pracy

Kobieta szukająca pracy w internecie
Fot. stock.adobe.com/wladimir1804

Wyrównana sezonowo stopa bezrobocia w Polsce wyniosła 3,8% w maju 2019 r. wobec 3,7% w poprzednim miesiącu, podał unijny urząd statystyczny Eurostat. W maju 2018 r. wynosiła 3,7%.

W całej Unii Europejskiej wskaźnik ten wyniósł 6,3% w maju wobec 6,4% w poprzednim miesiącu i wobec 6,9% rok wcześniej #praca #bezrobocie #StopaBezrobocia #Eurostat

Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 643 tys. w maju wobec 634 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w maju 6,3%.

Czytaj także: Wskaźnik Rynku Pracy w czerwcu w górę, maleje odpływ z bezrobocia >>>

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, wyniosła na koniec maja br. 5,4%.

Stopa bezrobocia w strefie euro spadła do 7,5 proc.

Stopa bezrobocia w strefie euro wyniosła 7,5% w maju 2019 r. wobec 7,6% w poprzednim miesiącu, podał także Eurostat. Rok temu wskaźnik ten wynosił 8,3%.

Konsensus rynkowy wynosił 7,6% dla strefy euro.

Źródło: ISBnews
Udostępnij artykuł: