Eurostat: w trzecim kwartale odbicie, ale polska gospodarka na minusie

Gospodarka

Gospodarka Polski, podobnie jak innych krajów, wchodzących w skład Unii Europejskiej wzrosła w stosunku do dramatycznego drugiego kwartału 2020, ale PKB był mniejszy niż w trzecim kwartale 2019 roku o 1,8 proc. Pocieszające jest to, że wynik Polski był czwartym najlepszym w Unii Europejskiej.

gospodarka, straty, wykres
Fot. stock.adobe.com / Engdao

Gospodarka Polski, podobnie jak innych krajów, wchodzących w skład Unii Europejskiej wzrosła w stosunku do dramatycznego drugiego kwartału 2020, ale PKB był mniejszy niż w trzecim kwartale 2019 roku o 1,8 proc. Pocieszające jest to, że wynik Polski był czwartym najlepszym w Unii Europejskiej.

Według szacunków opublikowanych przez Eurostat,  w trzecim kwartale 2020 r. sezonowo wyrównany PKB wzrósł w Unii Europejskiej o 11,5 % w porównaniu z drugim kwartałem, zaś w strefie euro wzrost wyniósł  12,5%.

Były to zdecydowanie najwyższe wzrosty obserwowane od czasu rozpoczęcia szeregów czasowych w 1995 r. , co wynikało z głębokich spadków w drugim kwartale.

Największą dynamikę w porównaniu z drugim kwartałem odnotowano w krajach, w których załamanie wcześniej było najgłębsze.

Gospodarka francuska wzrosła o 18,7 %, hiszpańska o 16,7 %, a włoska o 15,9 %. Najsłabsze odbicie zanotowały gospodarki Grecji (+2,3%), Estonii i Finlandii (po +3,3%) oraz Litwy (+3,8%). W krajach tych, z wyjątkiem Grecji najniższe były spadki w drugim kwartale.

Konsumenci wspierają PKB

PKB Stanów Zjednoczonych wzrosło w trzecim kwartale o 7,4 % w porównaniu z poprzednim kwartałem i było niższe o 2,9% w porównaniu z trzecim kwartałem 2019 roku.

Znaczny wkład we wzrost PKB we wszystkich krajach Unii Europejskiej miało spożycie gospodarstw domowych.

W trzecim kwartale 2020 r. wydatki tego rodzaju wzrosły o 13,2 % w Unii Europejskiej i o 14,0% w strefie euro.

Nakłady brutto na środki trwałe wzrosły w trzecim kwartale w porównaniu z drugim w UE o 11,7 %, a w strefie euro o  13,4%, eksport wzrósł odpowiednio o 17,2 % i 17,1 %, a import o 12,9 % i 12,3 %.

Najlepiej Irlandia i Szwecja

Udział salda handlu zagranicznego i wydatków rządowych we wzroście PKB był dodatni w całej Unii Europejskiej.

PKB (liczony w cenach stałych) był w trzecim kwartale w Unii Europejskiej niższy o 4,2 proc. niż w trzecim kwartale 2019 roku, zaś  w strefie euro niższy o  4,4 %.

Tylko dwa kraje: Irlandia i Szwecja zanotowały w trzecim kwartale wzrost PKB w ujęciu rocznym – odpowiednio o 2,7 oraz 8,1 %. Niższy spadek PKB niż Polska – o 1,6 % zanotowała też Litwa.

Liczba pracujących wzrosła w trzecim kwartale 2020 r. w Unii Europejskiej o 0,9 %, a w strefie euro o 1,0% w porównaniu z drugim kwartałem. W porównaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku zatrudnienie zmniejszyło się o w UE o 2,0 %, a w strefie euro o 2,3%.

W Polsce zatrudnienie w trzecim kwartale było o 0,5 % większe niż w trzecim kwartale 2019 roku. Był to trzeci najlepszy wynik w Unii Europejskiej, po Malcie (wzrost zatrudnienia o 2,4%) i Luksemburgu (wzrost o 1,0%).

             Dynamika PKB w Unii Europejskiej w %

 III kwartał 2020
KrajeDo II kw 2020Do III kw 2019
Unia Europejska11,5-4,2
Strefa euro12,5-4,3
Belgia11,4-4,5
Bułgaria4,3-5,2
Czechy6,9-5,0
Dania4,9-4,0
Niemcy8,5-4,0
Estonia3,3-2,7
Irlandia11,18,1
Grecja2,3-11,7
Hiszpania16,7-8,7
Francja18,7-3,9
Chorwacja6,9-10,0
Włochy15,9-5,0
Cypr9,4-4,4
Łotwa7,1-2,6
Litwa3,8-1,6
Luksemburg::
Węgry11,4-4,6
Malta12,7-9,2
Holandia7,7-2,5
Austria12-4,2
Polska7,9-1,8
Portugalia13,3-5,7
Rumunia5,6-6,0
Słowenia12,4-2.9
Słowacja11,6-2.3
Finlandia3,3-2.8
Szwecja4,92,7
Wielka Brytania15,5-9,6
Islandia2,6-6,7
Norwegia4,6-0,1
Szwajcaria7,2-1,7
Stany Zjednoczone7,4-2,9

Źródło: aleBank.pl
Udostępnij artykuł: