Eurostat: wzrosła relacja podatków do PKB w Polsce w 2016 r.

Gospodarka

Fot. Pixabay.com

Relacja podatków i składek na ubezpieczenie społeczne do PKB wzrosła w Polsce do 34,4% w 2016 r. z 33,3% rok wcześniej. W III kw. 2017 r. wzrósł także PKB w strefie euro oraz w całej Unii Europejskiej.

Wzrosła relacja podatków do #PKB w Polsce w 2016 r. - podał @EU_Eurostat ‏

Relacja podatków i składek na ubezpieczenie społeczne do PKB różniła się znacząco między krajami członkowskim, z największym ich udziałem wobec PKB zanotowanym we Francji 47,6%; Danii 47,3% i Belgii 46,8%, następnie w Szwecji (44,6%), Finlandii (44,3%), Austrii i Włoszech (po 42,9%) a także w Grecji (42,1%) – podał urząd statystyczny Eurostat.

Na przeciwległym biegunie znalazła się Irlandia, gdzie relacja podatków ukształtowała się na poziomie poziomie 23,8% PKB, Rumunia – 26% PKB, Bułgaria – 29% PKB.

W porównaniu do 2015, relacja podatków i składek na ubezpieczenie społeczne do PKB wzrosła w większości krajów członkowskich w 2016 rok, z zanotowanym najwyższym wzrostem w Grecji z 39,8% w 2015 roku do 42,1% w 2016 roku, Holandii z 37,8% do 39,3% i Luksemburgu z 38,4% do 39,6%.

PKB wzrósł w strefie euro i w całej UE w III kw.

Eurostat podał także, że Produkt Krajowy Brutto wyrównany sezonowo w III kw. 2017 r. zwiększył się o 0,6% kw/kw w strefie euro oraz w całej Unii Europejskiej.

Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,6% wzrostu w ujęciu kwartalnym.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w III kw. br. o 2,6% w strefie euro i w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 2,5% wzrostu w tym ujęciu.

Źródło: ISBnews

Udostępnij artykuł: