Executive Golf & Air Experience: Biznesmeni wychodzą zza biurek

Finanse i gospodarka

Organizowany 13.09.2013 w Sobieniach Królewski turniej EXECUTIVE GOLF & AIR EXPERIENCE,  jest dowodem na to, że polscy przedsiębiorcy coraz chętniej  wykorzystują model nawiązywania kontaktów biznesowych na wzór państw zachodnich. Rośnie liczba zadeklarowanych golfistów, a Polski Związek Golfowy przewiduje dynamiczny rozwój tego sportu w kolejnych latach.

Zmiana kultury nawiązywania relacji biznesowych przez polskich przedsiębiorców jest jednym z kilku czynników wpływających na rozwój infrastruktury pól golfowych w naszym kraju. Coraz częściej managerowie traktują wspólną grę jako sposób na dyskusje nad biznesowymi pomysłami, szansę na nawiązanie kontaktów i wymianę doświadczeń

Polski Związek Golfowy, biorąc pod uwagę wzmożone zainteresowanie liderów biznesu tą dziedziną sportu, szacuje, że  z roku na rok przybywać będzie aktywnych graczy. Aktualnie do dyspozycji polskiego golfisty pozostaje 60 klubów oraz 20 pełnowymiarowych 18-dołkowych pól golfowych. Jeszcze w 1993 roku istniał tylko jeden tego typu obiektu. Od tego czasu infrastruktura golfowa zdecydowanie się poprawiła, a polscy pasjonaci tego sportu nie muszą już korzystać z zagranicznych pól. Prestiżowy charakter tego sportu i szczególne zasady gry przebijają się do świadomości coraz szerszych kręgów graczy, nie tylko jako przyjemna forma spędzania wolnego czasu.

„Rosnąca popularność golfa w Polsce oraz otwartość biznesmenów na inicjatywy integrujące ich środowisko były impulsem do organizacji turnieju EXECUTIVE GOLF & AIR EXPERIENCE. Chcemy, żeby nowy cykl wydarzeń łączących sport i biznes stał się kolejną płaszczyzną nawiązywania kontaktów i wymiany doświadczeń. Jesteśmy przekonani, że taka forma spotkania przypadnie uczestnikom do gustu i zaowocuje nowymi znajomościami” – ocenia Beata Radomska, Prezes Executive Club.

Organizowany przez Executive Club turniej  Executive Golf & Air Experience jest najnowszą inicjatywą Klubu, który w ciągu roku organizuje szereg spotkań dla managerów najwyższego szczebla, od kameralnych kolacji po międzynarodowe konferencje polityczno-gospodarcze. Turniej rozpoczyna cykl wydarzeń łączących sport oraz biznes i stawia sobie za cel wzmocnienie więzi wśród elity biznesu w duchu zdrowej, sportowej rywalizacji. Podczas biznesowego spotkania w Sobieniach Królewskich swoje umiejętności   będą mogli sprawdzić zaawansowani zawodnicy, a także mniej doświadczeni goście, dla których organizatorzy przygotowali Akademię Golfa.

Partnerami Turnieju organizowanego przez Executive Club są firmy Oracle, Hawe SA oraz Qumak, których prezesi wezmą udział w biznesowych rozgrywkach organizowanych w formule Texas Scramble.

Źródło: Executive Club

Udostępnij artykuł: