Expander Advisors odkrywa karty

Finanse i gospodarka

Expander Advisors w roku 2014 wypracował 10-krotny wzrost zysku netto, który wyniósł ponad 18 mln zł. Na rekordowy wynik złożyła się m.in. konsekwentna polityka budowania długotrwałych relacji z klientami, w tym oferowanie produktów z gwarancją kapitału, generujących inwestorom wysokie zyski.

Strategia oparta na zaufaniu popłaca

Strategia Expandera opiera się na budowaniu długoterminowych relacji z klientami. Jeśli są zadowoleni z pomocy doradcy przy zaciąganiu kredytu czy zaproponowanych produktów inwestycyjnych, wracają do firmy i polecają go rodzinie oraz znajomym. To przynosi efekty. W 2014 r. zespół niezależnych doradców wypracował zysk operacyjny (EBIT) wynoszący ponad 8 mln zł, zwiększając swój zeszłoroczny wynik ponad 3 i pół razy, przy prawie 24% wzroście przychodów ze sprzedaży r/r. Do sukcesów roku można zaliczyć także blisko 10-krotny wzrost zysku netto, który w 2014 rok wyniósł 18,4 mln zł.

Wyniki finansowe firma zawdzięcza m.in. konsekwentnie wprowadzanemu, innowacyjnemu na polskim rynku, modelowi biznesowemu opartemu o cztery filary: silną markę, bogatą ofertę produktową dla osób na każdym etapie życia, niezależne i kompleksowe usługi oraz doświadczonych doradców. Dzięki bogatej ofercie produktów pochodzących od wielu partnerów, w całym 2014 roku firma pośredniczyła w sprzedaży kredytów hipotecznych o łącznej wartości prawie 3,8 mld zł.

Produkty, które przynoszą klientom zyski

Od początku 2012 roku Expander sukcesywnie wprowadza na rynek także autorskie produkty inwestycyjne, w które Polacy w samym 2014 roku zainwestowali ponad 140 mln zł. Tworzone z największymi towarzystwami ubezpieczeniowymi w kraju pozwalają klientom uzyskać zyski wyższe niż na lokatach bankowych przy zapewnieniu określonego poziomu gwarancji kapitału. Inwestujący do wyboru mają kilka wariantów różniących się poziomem gwarancji kapitału i oczekiwanych zysków. Dla przykładu, Kwartet Gwiazd II w wariancie z pełną gwarancją kapitału od października 2013 roku wygenerował inwestującym w Expanderze blisko 10% zysku. Klientom, którzy zdecydowali się na niższą gwarancję kapitału (gwarantowane bezpieczeństwo 80% zainwestowanego kapitału), przyniósł znacznie wyższy zysk, wynoszący ponad 16%.

Źródło: Expander Advisors

Udostępnij artykuł: