Expander Advisors planuje dalszy rozwój

Finanse i gospodarka

Rosnąca świadomość finansowa Polaków buduje popyt na kompleksowe usługi doradcze. Od kilku lat zwiększa się także zapotrzebowanie na pracę doradców, którzy oferują niezależne pośrednictwo i doświadczenie. Expander Advisors, jedna z największych firm doradztwa finansowego, rok 2014 zamknęła przychodem równym 130 mln złotych, osiągając rentowność na poziomie 6%. W ciągu dwóch lat spółka podwoiła obroty, a w planach na najbliższy rok ma dwucyfrową dynamikę sprzedaży i 150 mln przychodów.

Rosnąca świadomość finansowa Polaków buduje popyt na kompleksowe usługi doradcze. Od kilku lat zwiększa się także zapotrzebowanie na pracę doradców, którzy oferują niezależne pośrednictwo i doświadczenie. Expander Advisors, jedna z największych firm doradztwa finansowego, rok 2014 zamknęła przychodem równym 130 mln złotych, osiągając rentowność na poziomie 6%. W ciągu dwóch lat spółka podwoiła obroty, a w planach na najbliższy rok ma dwucyfrową dynamikę sprzedaży i 150 mln przychodów.

Polacy ze wsparcia doradcy finansowego korzystają nie tylko podczas nabywania mieszkania, choć kredyty hipoteczne to nadal produkt flagowy firm z tej branży. W ostatnich 4 latach około połowy wszystkich kredytów hipotecznych udzielono za pośrednictwem doradców. - Klienci decydują się na tego rodzaju usługi, bo mnogość ofert dostępnych na rynku utrudnia podejmowanie trafnych decyzji. Korzystanie z pomocy doradcy pozwala im sprawniej załatwić formalności. Dzięki wsparciu specjalisty szybciej otrzymują właściwy produkt, dostosowany do swoich potrzeb - mówi Andrzej Oślizło, prezes Expandera.

Rosnący udział inwestycji

Od początku 2013 roku Expander sukcesywnie zwiększa zatrudnienie, rozbudowując sieć swoich oddziałów. Choć w jego portfelu produktowym nadal dominują kredyty hipoteczne, od 2012 roku ich udział w przychodach spółki spada oddając pola nowym liniom biznesowym. - Konsekwentnie inne kategorie produktowe, takie jak ubezpieczenia, kredyty gotówkowe czy kredyty dla firm zwiększają swój udział w przychodach i mają docelowo w niedalekiej przyszłości stanowić łącznie 20% w sieciach brandowych - mówi Andrzej Oślizło, prezes Expandera. - Ważnym elementem tej strategii są wysokiej jakości autorskie produkty strukturyzowane, które przygotowujemy z czołowymi instytucjami w kraju. Opracowując je dbamy, by umożliwiały klientom wysokie zyski przy zachowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Mamy etyczne podejście do sprzedaży, nie dajemy także przyzwolenia na tzw. miss-sell. Dzięki temu nie mamy problemu z reklamacjami pochodzącymi np. z produktów regularnego inwestowania.

Wprowadzana już od 2012 roku dywersyfikacja portfela produktowego to także odpowiedź firmy na zmieniające się otoczenie. - Opieranie sprzedaży wyłącznie na jednej grupie produktów uwrażliwia firmy doradcze na wahania rynkowe - mówi Andrzej Oślizło, Expander. - Zmniejszenie udziału kredytów hipotecznych w strukturze przychodów sieci brandowej do 40% pozwoli lepiej dopasować naszą ofertę do potrzeb rynku, a przez to umożliwi nam osiągnięcie celów biznesowych na ten i koleje lata.

150225.expander.550x

Efektywna sieć franczyzowa

Sieć Expandera swoim zasięgiem pokrywa 85% powierzchni kraju, a z usług jego doradców rocznie korzysta kilkaset tysięcy osób. - W opracowanym w 2012 roku modelu biznesowym skupiliśmy się na zmniejszeniu udziału drogich oddziałów własnych, na korzyść placówek franczyzowych. Dzięki optymalizacji polityki kosztowej, na rynku funkcjonują obecnie 24 punkty własne i 57 franczyzowe, a liczba ta stale rośnie - mówi Anna Kochańska, wiceprezes Expandera.

W nadchodzącym roku firma planuje uruchomienie kolejnych 20 oddziałów. - Zapraszamy do współpracy osoby znające swój rynek lokalny, które widzą w nim przestrzeń na rozwój placówki. Takim przedsiębiorcom zapewniamy wsparcie franczyzowe, z szeroką i atrakcyjną ofertą produktową oraz znaną marką - mówi Anna Kochańska, Expander. - Dla nas we współpracy najważniejsze jest aktywne podejście do biznesu. Franczyzobiorcy, którzy wyznają podobne wartości, prowadzą z nami efektywne i rentowne firmy.

Źródło: Expander Advisors

Udostępnij artykuł: