Expander wprowadza nowe struktury

Finanse i gospodarka

Expander we współpracy z TUnŻ Warta przygotował dwa nowe produkty strukturyzowane.

Expander we współpracy z TUnŻ Warta przygotował dwa nowe produkty strukturyzowane.

Pierwszy z nich, 3,5-letni produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie "Kwartet Gwiazd II" jest ponowną subskrypcją produktu, który umożliwiał dostęp do czterech największych, znanych i cenionych na świecie funduszy przychodowych inwestujących w różne klasy aktywów. Drugi z kolei - 2,5-letnia "Precyzyjna Strategia" umożliwi dostęp do bardzo popularnego w Europie Zachodniej funduszu absolutnej stopy zwrotu - Ethna Aktiv E (A).

Druga edycja popularnego produktu

Kwartet Gwiazd II zapewnia ekspozycję na cztery cenione, globalne fundusze przychodowe, które poszukują rozwiązań generujących stabilny przychód w różnych warunkach rynkowych. Fundusze te to: BlackRock Global Multi Asset Income Funds, JPMorgan Global Income Fund, Schroder ISF Global Multi-Asset Income oraz brytyjski M&G Optimal Income Fund. Alokacja inwestycji w każdy z nich odbywa się codziennie tak, aby zachować ich stałą i równą wagę w koszyku (po 25%).

Niewątpliwym atutem produktu jest jego prostota, elastyczność oraz wysoki udział w wynikach strategii. Jest oferowany w dwóch wariantach do wyboru przez klienta:

  1. 100% ochrona składki alokacyjnej i partycypacja w wynikach strategii w przedziale 65 - 95%
  2. 80% ochrona składki alokacyjnej i partycypacja w wynikach strategii w przedziale 280 - 320%

Pierwsza subskrypcja "Kwartetu Gwiazd" cieszyła się dużym zainteresowaniem klientów, którzy ulokowali w nim blisko 46 mln PLN.

Nowa, stabilna strategia

"Precyzyjna Strategia" powstała z kolei z myślą o klientach ceniących sobie ponad wszystko stabilność i małą zmienność swoich inwestycji. Jej unikalną cechą jest oparcie o fundusz absolutnej stopy zwrotu Ethna - Aktiv E (A), którego nadrzędnym celem jest systematyczny wzrost wartości aktywów oraz wzmożona ochrona kapitału. Powyższe cele realizowane są poprzez aktywne zarządzanie i dostosowywanie do aktualnych i prognozowanych warunków rynkowych. Fundusz istnieje od 15 lutego 2002 roku i w tym czasie zdążył zdobyć zaufanie inwestorów w Europie Zachodniej oraz potwierdzić swoją skuteczność nawet w najcięższych warunkach rynkowych.

Zarządzający funduszem inwestują przede wszystkim w stabilne i płynne aktywa, rynki obligacji i w ograniczonym stopniu w akcje. Ethna - Aktiv E (A) w swoich inwestycjach skupia się głównie na rynkach europejskich oraz OECD stosując się do następujących zasad:

130828.expander.550x

Atutem produktu jest również wysoki udział w wynikach strategii. Jest on oferowany w dwóch wariantach do wyboru przez klienta:

  1. 99% ochrona składki alokacyjnej i partycypacja w wynikach strategii w przedziale 65 - 95%
  2. 90% ochrona składki alokacyjnej i partycypacja w wynikach strategii w przedziale 180 - 220%

Ostateczne poziomy partycypacji w dwóch produktach zostaną ustalone po zakończeniu subskrypcji i podane w certyfikatach ubezpieczenia. Dodatkowo ubezpieczeniowy charakter produktu zapewnia wypłatę świadczenia wskazanej osobie uprawnionej w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej. Dzięki formie prawnej, świadczenie ubezpieczeniowe (premia) jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.

Oferty są dostępne w oddziałach Expandera od 26 sierpnia do 27 września 2013, natomiast minimalna kwota inwestycji wynosi 5 000 PLN.

"Kwartet Gwiazd II" i "Precyzyjna Strategia" są kolejnymi produktami strukturyzowanymi wprowadzonymi przez Expandera. W 2012 roku firma oferowała m.in. subskrypcje zamknięte produktu "Salsa" z pełną gwarancją kapitału, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Poprzednie edycje "Salsy" uplasowały ją w ścisłej czołówce pod względem wypracowanych stóp zwrotu: "Salsa I" zarobiła 52,6% natomiast "Salsa II" 36,7% (w 4 lata), podczas gdy indeksy giełdowe w tym samym okresie notowały znacznie niższe stopy zwrotu.

Źródło: Expander

Udostępnij artykuł: