Expander wprowadza produkt strukturyzowany „Precyzyjna Strategia II”

Finanse i gospodarka

"Precyzyjna Strategia II" to kolejna edycja cieszącego się popularnością produktu strukturyzowanego oferowanego przez Expander Advisors, a przygotowanego przez TUnŻ "WARTA" S.A. Fundusz wykorzystany w konstrukcji udowodnił już swoją skuteczność. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrósł bowiem o 8,21%.

"Precyzyjna Strategia II" to kolejna edycja cieszącego się popularnością produktu strukturyzowanego oferowanego przez Expander Advisors, a przygotowanego przez TUnŻ "WARTA" S.A. Fundusz wykorzystany w konstrukcji udowodnił już swoją skuteczność. W ciągu ostatnich 12 miesięcy wzrósł bowiem o 8,21%.

"Precyzyjna Strategia II" to oferta dla klientów, którzy cenią sobie stabilność swoich inwestycji. Jest on powiązany z luksemburskim funduszem absolutnej stopy zwrotu Ethna - Aktiv E, którego nadrzędnym celem jest systematyczny wzrost wartości aktywów oraz wzmożona ochrona kapitału. Cel ten realizowany jest poprzez aktywne zarządzanie kapitałem i dostosowywanie portfela do aktualnych oraz prognozowanych warunków rynkowych. Na przestrzeni lat fundusz udowodnił swoją skuteczność i stabilność.

 

Fundusz istnieje od 16 lipca 2009 roku i w tym czasie zdążył zdobyć zaufanie inwestorów i potwierdzić swoją skuteczność nawet w najcięższych warunkach rynkowych. Szczególnie warto podkreślić zachowanie funduszu w 2011 roku podczas kryzysu giełdowego, kiedy to w znacznym stopniu pozwolił inwestorom uniknąć strat kapitału (-1,87%) w przeciwieństwie do bezpośredniej inwestycji w rynki akcyjne, w tym polskiego (indeks WIG20 stracił -21,85%).

Wykres 1. Wyniki historyczne funduszu Ethna - Aktiv E
140908.local.temp


Zarządzający funduszem inwestują przede wszystkim w stabilne i płynne aktywa, obligacje i, w ograniczonym stopniu, w akcje, stosując się do następujących zasad:

a) Depozyty terminowe i rynek pieniężnyw zależności od sytuacji rynkowej fundusz może w nich ulokować do 100% aktywów
b) Obligacje rządowe i korporacyjnestarannie wyselekcjonowane z różnych sektorów i krajów na podstawie reputacji,
c) Rynek akcjiekspozycja nigdy nie może przekroczyć 49% aktywów. Fundusz stara się inwestować w spółki z wysoką kapitalizacją rynkową. Jednak nie wyklucza również inwestycji w spółki mniejsze.
d) Światowy rynek walutowyekspozycja nie może przekroczyć 30% wartości portfela
e) Globalny zasięg inwestycjiEthna - Aktiv E w swoich inwestycjach skupia się głównie na rynkach europejskich oraz krajów OECD.

 

Dostępne trzy wariant

Konstrukcja produktu jest prosta - klient partycypuje w wynikach osiąganych przez fundusz Ethna - Aktiv E. Premia obliczana jest w dniu zakończenia umowy ubezpieczenia. Jest ona równa uśrednionemu wynikowi funduszu z siedmiu odczytów, pomnożonemu przez poziom partycypacji, który różni się w zależności od wariantu produktu. W momencie przystępowania do umowy klient otrzymuje informację o przedziale, w którym będzie znajdował się wskaźnik partycypacji. Natomiast jego ostateczny poziom zostanie ustalony po zakończeniu subskrypcji i podany w certyfikatach ubezpieczenia.

Ochrona kapitału na koniec okresu umowy jest różna, w zależności od wariantu i odnosi się do poziomu składki alokacyjnej tj. składki pomniejszonej o opłatę wstępną. Premia dodawana jest do sumy ubezpieczenia będącej procentem składki alokacyjnej podlegającym ochronie. Dodatkowo ubezpieczeniowy charakter produktu, zapewnia wypłatę świadczenia wskazanej osobie uprawnionej w przypadku śmierci osoby ubezpieczonej.
140908.expander.tab.01.500

Dodatkowe 8,0% na lokacie

Wraz z rozpoczęciem subskrypcji produktu strukturyzowanego "Precyzyjna Strategia II", klienci przystępujący do produktu będą mieli możliwość ulokowania aż 30% środków na 2-miesięcznej lokacie bankowej oprocentowanej na 8,0% w skali roku. Takie połączenie gwarantuje pewny i szybki zysk z depozytu oraz możliwość wypracowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z produktu strukturyzowanego.

Oferta dostępna w oddziałach Expandera od 3 września do 9 października 2014.
Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 000 zł.
Szczegółowe informacje znajdują się w Szczególnych Warunkach Ubezpieczenia dostępnych w placówkach Expander Advisors Sp. z o.o.

Źródło: Expander

Udostępnij artykuł: