Expander wprowadza strukturę z lokatą 4,8%

Finanse i gospodarka

Expander we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta przygotował 3,5-letni produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie "Stabilna Czwórka". Unikatowy instrument bazowy wykorzystany w produkcie umożliwia dostęp do czterech znanych i cenionych na świecie funduszy absolutnej stopy zwrotu, inwestujących w różne klasy aktywów. Atutem produktu jest wysoka partycypacja w wynikach strategii. Może ona wynieść nawet 315%.

Expander we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie Warta przygotował 3,5-letni produkt strukturyzowany w formie ubezpieczenia na życie i dożycie "Stabilna Czwórka". Unikatowy instrument bazowy wykorzystany w produkcie umożliwia dostęp do czterech znanych i cenionych na świecie funduszy absolutnej stopy zwrotu, inwestujących w różne klasy aktywów. Atutem produktu jest wysoka partycypacja w wynikach strategii. Może ona wynieść nawet 315%.

"Stabilna Czwórka" to produkt strukturyzowany, z którego premia uzależniona jest od zachowania indeksu Alternative Star Funds. Indeks zapewnia ekspozycję na cztery fundusze absolutnej stopy zwrotu o uznanej reputacji: Morgan Stanley Diversified Alpha Plus, Goldman Sachs Global Strategic Income Bond, JP Morgan Income Opportunity oraz brytyjski Alken Fund Absolute Return Europe. Cechą charakterystyczną tych funduszy jest swoboda działania oraz liberalna polityka inwestycyjna, a ich głównym celem jest osiągnięcie bezwzględnej stopy zwrotu w różnych sytuacjach rynkowych. Alokacja inwestycji w każdy z funduszy odbywa się tak, aby zachować ich stałą wagę w koszyku (po 25%).
140225.expander.tab1.1034x592

Niewątpliwym atutem produktu są prostota, elastyczność oraz wysoki udział w wynikach strategii. Ze względu na formę produktu wypłacane świadczenia są zwolnione z podatku od dochodów kapitałowych.

Produkt oferowany jest w trzech wariantach. W zależności od skłonności do ryzyka klienci mogą wybrać:
140225.expander.tab2.1023x166

Ostateczny poziom partycypacji zostanie ustalony po zakończeniu subskrypcji i podany w certyfikatach ubezpieczenia.

Dodatkowe 4,8% na lokacie

Wraz z rozpoczęciem subskrypcji, klienci przystępujący do produktu, będą mieli także możliwość ulokowania aż 25% środków na 3-miesięcznej lokacie bankowej oprocentowanej na 4,8% w skali roku. Takie połączenie gwarantuje pewny i szybki zysk z lokaty oraz możliwość wypracowania ponadprzeciętnych stóp zwrotu z produktu w 3,5 letnim horyzoncie czasowym.

Oferta dostępna jest w oddziałach Expandera od 24 lutego do 31 marca 2014.
Minimalna kwota inwestycji wynosi 5 000 zł.

Źródło: Expander

Udostępnij artykuł: