Faktoring BPH – nowy produkt w ofercie Banku BPH

Bankowość

Bank BPH wprowadził do oferty dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw nowy produkt - Faktoring BPH.

Faktoring BPH to jeden z najbardziej skutecznych i prostych sposobów na poprawienie płynności finansowej firmy. To nowoczesna usługa polegająca na wykupie przez Bank nieprzeterminowanych wierzytelności. Klient otrzymuje tym samym możliwość zamiany należności na gotówkę poprzez zaliczkową zapłatę za wystawioną fakturę w ustalonej w umowie wysokości. Poza finansowaniem, Faktoring BPH pozwala również na przejęcie przez Bank administracji należności, monitoringu oraz zabezpieczenia ryzyka handlowego (tzw. faktoring pełny, bez regresu). Klient otrzyma do dyspozycji osobistego opiekuna, który będzie dbał o każdy etap przeprowadzanej transakcji. Co również istotne, wszystkie czynności użytkownicy mogą przeprowadzać on-line.

Faktoring jest jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się usług finansowych w Polsce – średnie wzrosty w ostatnich pięciu latach wynosiły ponad 20% rocznie. Usługa przyciąga uwagę zarówno małych firm, jak i największych korporacji.

-Mimo szybkiego wzrostu znaczenia faktoringu w Polsce, nasycenie naszej gospodarki tą usługą jest wciąż niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Dlatego w trakcie prac przy wprowadzaniu faktoringu do oferty, korzystaliśmy z wiedzy i kilkudziesięcioletniego doświadczenia spółek z naszej grupy GE Capital. GE jest europejskim liderem rynku faktoringowego w Europie, odgrywając wiodącą rolę m.in. we Francji i Niemczech – powiedział Grzegorz Dąbrowski, Wiceprezes Zarządu Banku zarządzający Pionem Bankowości Korporacyjnej, Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Dynamicznie rozwijający się rynek faktoringowy i wykorzystanie doświadczeń GE stwarza nam duże szanse na sukces – liczymy, że w perspektywie kilku lat będziemy należeli do grupy liderów na polskim rynku. Wdrożenie tej usługi jest dla nas kolejnym krokiem w realizacji jednego z filarów strategii ofertowej Banku, tj. rozwoju produktów z obszaru bankowości dla przedsiębiorstw – dodał.

Od 2004 roku GE Capital dostarczyło europejskim firmom ponad pół biliona dolarów kapitału obrotowego, przy obsłudze 30 milionów faktur rocznie. Według raportu GE Capital o rynku faktoringowym w Europie*, do 2020 roku 59 mld euro połączonego kwartalnego produktu krajowego brutto Francji, Niemiec, Włoch i Wielkiej Brytanii, a także 1,66 miliona miejsc pracy będzie uzależnione od usług finansowania należności.

Wzrost i dalszy rozwój systemów finansowania alternatywnego przyczyni się do tego iż, połączony produkt krajowy brutto tych czterech krajów wzrośnie o dodatkowe 53 mld euro kwartalnie, co zaowocuje stworzeniem 937 tysięcy nowych miejsc pracy.

Zainteresowanie faktoringiem wynika z możliwości jego różnorodnych zastosowań. Znacznie wspomaga rozwój gospodarki poprzez m.in. likwidowanie zatorów płatniczych. Popularny w ostatnim czasie faktoring eksportowy poprzez zapewnianie m.in. bezpieczeństwa transakcji wspiera również współpracę międzynarodową.

-Faktoring jest usługą rozwijającą się niezależnie od koniunktury gospodarczej – w czasach hossy pozwala finansować dynamiczny rozwój przedsiębiorstw, a w recesji wspomaga zarządzanie należnościami i chroni przed stratami poniesionymi z tytułu udzielanego kredytu kupieckiego – mówi Dawid Naglik, dyrektor zarządzający Departamentem Faktoringu – Wraz ze wzrastającą niepewnością na rynku należy podkreślić rolę oferowanego przez Bank BPH faktoringu pełnego, dzięki któremu klienci mogą zabezpieczyć się przed ryzykiem handlowym, zwłoką lub niewypłacalnością kontrahentów – dodaje.

Faktoring BPH jest usługą dostępną on-line na platformie internetowej BusinessNet. To jedno z wielu narzędzi Banku BPH umożliwiających skuteczne zarządzanie finansami firmy. Klienci otrzymują do dyspozycji nowoczesne rozwiązanie dające szybką i bezpieczną możliwość monitorowania transakcji. System udostępnia pełne informacje o koncie, umożliwia przesyłanie faktur, generowanie raportów. Wśród bogatej gamy produktów udostępnionych Klientom on-line za pośrednictwem BusinessNet możemy wymienić m.in. BankConnect, BPH DealingNet czy TradeNet.

*Raport “The AR factor. The economic value of Accounts Receivable Factors to Europe`s leading economies” opublikowany przez GE Capital w październiku 2011 roku, dostępny pod adresem http://www.gecapital.eu/en/arfactor/reports/GE_report_EN.pdf.

Skrócona polska wersja raportu jest dołączona do maila z niniejszą informacją prasową.

Udostępnij artykuł: