Faktoring coraz bardziej popularny

Bankowość

Według danych Polskiego Związku Faktorów (PZF) obroty firm faktoringowych w pierwszym kwartale 2014 roku wzrosły o 16,3 procent w skali roku co oznacza, że w omawianym okresie firmy faktoringowe raportujące do PZF sfinansowały wierzytelności o łącznej wartości 24,2 miliardów złotych.

Według danych Polskiego Związku Faktorów (PZF) obroty firm faktoringowych w pierwszym kwartale 2014 roku wzrosły o 16,3 procent w skali roku co oznacza, że w omawianym okresie firmy faktoringowe raportujące do PZF sfinansowały wierzytelności o łącznej wartości 24,2 miliardów złotych.

Dla porównania w 2013 roku dynamika rynku faktoringu wyniosła 15,5 proc., a ogólna suma sfinansowanych wierzytelności osiągnęła wartość 96,58 miliardów złotych.

Jest miejsce dla nowych graczy

Wyniki sektora potwierdzają, że polski rynek usług faktoringowych dojrzewa i ma ogromny potencjał wzrostu.

Stanisław Atanasow, Prezes Zarządu Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA (CACFP SA) twierdzi, że w dobie utrudnionego dostępu do tradycyjnych źródeł zewnętrznego finansowania zalety faktoringu doceniają zarówno małe firmy, jak i duże korporacje. Factoring jest instrumentem, który rzeczywiście zabezpiecza dopływ funduszy dla firm i okazuje się być elastycznym narzędziem wspierającym działalność przedsiębiorstw. Bardzo duży wzrost, jaki zanotowała w tym roku spółka Credit Agricole Commercial Finance potwierdza tezę, że na rynku jest jeszcze miejsce dla nowych graczy. Chcemy konsekwentnie budować naszą silną i stabilną pozycję na rynku, by w przyszłości konkurować z największymi. Nasza firma działa na polskim rynku od niespełna dwóch lat
i konsekwentnie pozyskuje nowych klientów.

Jaki będzie rok 2014 ?

Rynek usług faktoringowych na przestrzeni ostatnich czterech lat wzrósł niemal dwukrotnie
i umacnia swoją pozycję w sektorze usług finansowych. Wskaźnik penetracji PKB (mierzony sumą wykupionych wierzytelności) w roku 2012 osiągnął poziom 6,45 proc. Jest on nadal niższy od średniej europejskiej, gdzie sięga poziomu 9,36 proc., ale znacząco wyższy od średniej światowej, która wynosi 4,19 proc.

Z prognoz analityków Crédit Agricole Commercial Finance Polska SA (CACFP SA) wynika, że w roku 2014 zachowana zostanie dwucyfrowa dynamik wzrostu sprzedaży, a firmy faktoringowe pozyskają nowych biznesowych partnerów.

Źródło: Crédit Agricole Commercial Finance Polska

Udostępnij artykuł: